1-Allah-ü teala'nın en çok sevdiği zikir,

``subhanellahi vel hamdulillahi ve la ilahe illallahu vu ekber,sözüdür.``

2-Kur`an´dan sonra en üstün zikir,

``sübhanallahi velhamdülililahi ve la illallahu vu ekber,sözüdür.``

3-Dilde hafif terazide ağır olan ve Rahman ın sevdiği iki kelime vardır.

Bunlar,

``sübhanallahi ve bi hamdihi,sübhanallahil azim,sözleridir.``

4-Zikrin en üstünü ,

``la ilahe illallah.``

5-Kim on kere ,

``la ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh.Lehülmülkü ve lehül hamdüve huve ala külli şey in kadir.

sözünü söylerse dört peygamber evladını köle olarak bulup satın almak ve onları azat edip hürriyetine kavuşturmak gibi sevap kazanır.``

6-Kim bana bir kere salavat okursa benim için rahmet ve derece isterse, Allah teala ona on rahmet eder ve on derece verir.