Astroloji Nasıl Doğdu

Astroloji gezegenler, yıldızlar gibi gök cisimlerinin hareketlerinin insanın karakteri ve davranışları üzerinde nasıl bir etkide bulunduğunu inceleyen bir bilim dalıdır. Sık sık astronomi ile karıştırılsa da birbirlerinden oldukça farklı kavramlardır.
Astrolojinin asıl amacı kişiye karşısına çıkabilecek olaylar hakkında bilinç aşılamaktır. Fakat insanlar bunu karakter açısından kalıplaşmış bir bilgi olarak değerlendirdiklerinden bu bilme kimi zaman hurafe olarak bakmaktadırlar. Bu algı astrolojinin bir fal gibi algılanmasına yol açmıştır. Oysa astroloji kendi bünyesinde değişmez yapıları olan bir bilimdir.

Astroloji Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Net bir tarih belirlenememekle birlikte astrolojinin MÖ 15.000'li yıllarda doğduğu düşüncesi hakimdir. Gök cisimleri her zaman için insanların ilgi odağı olmuş ve öyle ki bunları yaratıcı gören toplumlar dahi doğmuştur. Gök cisimlerine olan bu ilgi insanları bu cisimleri yorumlama merakına yöneltmiş ve ilginç olan nokta şudur ki bu yorumlama ve algılayış toplumlar arasında neredeyse farklılık göstermemektedir. İlk astrolojik eserlere MÖ 3000 yılında Mezopotamya'da rastlıyoruz.

Sümerli rahiplerin ilk astrologlar olduğu bilinmektedir. Sümerler yıldızları gözlemleyerek onlara tanrıçaların isimlerini vermişlerdir. Bu gözlemler için bir gözlemevi inşa eden Sümerler buraya Ziggurat ismini vermişleridir. Tarımın da gelişmesiyle yıldızları gözlemlemek ve mevsim değişimlerine göre yorumlarda bulunmak gibi gelişmeler ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler burç sisteminin oluşmasına temel teşkil etmiştir. Daha sonrasında bu sistemi daha da geliştiren Kaldeliler 12 burçlu sistemi geliştirmiş ve güncel astrolojinin temellerini atmıştır.

Astrolojinin Tarih Boyunca Değişimi Astrolojiyi Babil, Helenistik ve Batı olmak üzere üç biçimde inceleyebiliriz. Babil Astrolojisi; Bu dönem insanları 5 adet gezegenin varlığının farkınaydılar ve bunların hareketlerinin dünyayı etkilediğine inanarak 12 burca dayanarak yorumlama yapmışlardır.

Helenistik Astroloji; Büyük İskender'in fethiyle Babil Astrolojisi gelişim göstermiştir. Yükselen kavramı ilk defa kullanılmıştır ve doğum haritasıyla ilgilenilmiştir.

Batı Astrolojisi; Güncel olarak kullandığımız astroloji türüdür. Gazete köşelerinde rastladığımız burç yorumları bunların uzantısıdır.

Astrolojinin Türleri Nelerdir?

Astroloji günümüzde hala değişim göstermekte farklı dallara ayrılmaya devam etmektedir. Bunlar arasında; Şehir Astrolojisi, Irklar Astrolojisi, Ülkeler Astrolojisi, Seçim Astrolojisi, Bireysel Astroloji, Davranış Astrolojisi, Ezoterk Astroloji ve Psikoloji Astrolojisi sayılabilir.

Doğum Haritası Nedir?

Doğum haritası; kişinin doğum tarihi ve gök cisimlerinin konumu arasındaki grafiksel bağlantıdır. Bu çizelge Hiparkus tarafından derlenip düzenlenen yıldız kataloglarından oluşmuştur. Bunun geliştirilmesinde astrolojiyle ilgilenen bilim insanlarının payı oldukça büyüktür. Pisagor ve Thales gibi önemli filozofların bu sürece büyük katkısı olmuştur.