Doğum Haritası Nedir?

Diğer bir adı ile Yıldız Haritası olan Doğum Haritası, yaşama dair ilk nefes alışımızdan başlayıp, şuan bulunduğumuz yerde ve ilk başladığımız yere göre konumlanan, güneş sisteminde yer alan gezegenlerin konumlarını gösteren bir diyagram biçimidir. Bu yüzden her insanın doğum haritası birbirinden farklıdır. Hatta burada sadece insanların haricinde, ülkelerin başlangıçları da birbirinden farklıdır. Bu tablo eski zamanlarda belirli bir hesaplama ile yapılırken, günümüzde bilgisayarların aracılığı ile yapılmaktadır. Astrologlar, buradaki hesaplamalara ve gezegen konumlarına bakarak, yorumlama yaparlar. Doğum haritasında belirlenmiş güneş, ay ve gezegenlerin konumuna bakılarak, kişilerin yaşamları, kişilik özellikleri, yaşam standartları, alışkanlıkları hakkında yorumlama şansına sahip olan astrologların her biri kendi yorumlarını sunabilirler. Bu anlamda astroloji, bir yorumlama biçimi olarak karşımıza çıkar. Bazı astrologların söylediği gibi, doğum haritası parmak izi gibi eşsizdir.

Doğum Haritası Nasıl Çıkarılır?

Doğum haritasında belirlenen üç ana temel unsur vardır. Gezegenler, evler ve 12 burç burada en önemli unsurlardır. Ay ve Güneş her durumda konumu baz alınarak yapılır. Astrolojide evler, burçlar gibi 12 adettir. Örneğin birinci ev, kişilik ve tavırları gösterirken, ikinci ev maddi gelirleri gösterir. 12 evin bir karşılık olarak astrolojide yeri vardır. Önemli olan burada güneş hangi konumda ise, gezegenler hangi evde hangi açıda bulunuyorsa, buna işaret edilir ve buna göre yorumlama yapılır. Doğum haritası tek başına insana özel değildir. Aynı zamanda bir başlangıç olduğu için, başladığı yerdeki enlem ve boylam bile baz alınır. Burada ülkelerin dahi doğum haritası çıkarılabilir. Bu yüzden gökyüzünün o an haritası çıkarılır. Her astrolog, aldığı eğitimleri de işin içine katarak farklı yorumlar sunabilir.

Doğum Haritası Nasıl Yorumlanır?

Kişilerin, olayların, ülkelerin doğum haritaları uzman tarafından yorumlanması gerekir. Örneğin 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ilinde gerçekleşen deprem, astrologlar tarafından şiddeti olmasa bile gerçekleşeceği öngörülmüştü. 2019 yılı sonlarında tüm dünyayı etkisi altına alacak salgın hastalığın bilgisi yine geçmiş tarihlerde aynı gezegen ve yıldızların konumlarına bakılarak hesaplama yapılmış ve aynı gezegenler yine aynı sıra diziliminde olduğunda, salgın bilgisi, uzman astrologlar tarafından öngörülmüştü ve gerçekleşmişti. Bu yüzden dönem dönem uzmanlar, geçmiş tarihli kaynaklara bakarak, günümüzde güneş, ay ve yıldızların dizilimlerinde benzerlikler olduğunda, daha geniş kapsamlı bilgiler ile aydınlatma sağlayabiliyorlar. Burada doğum haritası analizi yapılırken, her ne kadar güneş, burçlar ve evlerin durumuna bakılsa bile, yine aynı şekilde tutulmalar, belirli hareketler ve açılar daha kapsamlı bir analiz gerektirmektedir. Doğum haritası, belirli bilgiler verebilse de, her durumda geleceği tam anlamı ile bilme söz konusu değildir. Bu yüzden, uzman bir astrolog bile olsa, kişinin geleceği tam anlamı ile bilmesi söz konusu değildir. Geleceği bildiğini iddia edenler ise gerçek bir uzman astrolog olamazlar.