Sanayinin Astronomiye Olan Olumsuz Etkisi

Sanayi ve astronomi genel olarak birlikte çalışır. Sanayi astronomideki gelişmeleri takip eder ve bu gelişmeler kapsamında yeni ürünler sunar. Astronomi konusunda yapılan yeni keşifler sanayi alanında yapılacak yeni keşiflere yol açar. Aynı şekilde sanayi alanında yapılan keşifler de astronomi alanında yapılacak yeni keşiflere zemin hazırlar. Ancak bu olumlu iş birliği her daim bu şekilde sürmez. Sanayicilerin yaptığı bazı keşifler astronomi alanında yapılmakta olan keşifleri yavaşlatıp durdurabilir. Aynı şekilde astronomi alanında yapılan bir keşif de sanayi ürünlerinden birinin satışlarını durdurup ürünün zarara uğramasını sağlayabilir.

Bu İlişkinin Detayları

Birlikte çalışmakta olan fizik, matematik, kimya, astronomi ve astroloji gibi bilimler sanayi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelere olumlu veya olumsuz yönde etki eder. Genel olarak teknoloji bu bilimlerden olumlu etki görürken sanayinin gördüğü etki genelde nötr olmaktadır. Bunun sebebi zaten bu bilimler sayesinde üretilmiş bir ürün yine bu bilimler sayesinde etkisini kaybedip yine bu bilimler sayesinde yerine yenisinin üretimini gerektirmektedir.

Bu üretim yine sanayiciler tarafından karşılanmakta olup sürekli üretime kaynak ve zaman yetersizliği gibi durumlardan kaynaklı problemler yaşanmaktadır. Ancak gelişen teknoloji ve yenilenen üretim hatları sanayiciler için yeni fırsatlar doğurmakta olup gelişen bilimlerin gerekliliklerini karşılama konusunda şansını arttırmaktadır.

Bu bilimlerden astronomi bilimi yaptığı yeni uzay keşifleri ile insanların ihtiyaçlarını değiştirip eski tip sanayi ürünlerinin değersizleşmesine ve yeni nesil yüksek teknoloji ürünlerin gerekmesine yol açar. Bu gereklilikleri karşılayamayan sanayi kuruluşları çağa ayak uyduramadığı gerekçesiyle iş yapamaz hale gelebilir.

Sanayinin Etkisi

Sanayi ve astronomi birbirlerine bağlı ve birlikte ilerleyen iki farklı iştir. Ancak birbirlerine olan etkileri her zaman iş birliği halinde olmayabilir. Sanayi kısmında üretilmesi mümkün olan en uygun ve en kullanışlı ürünler üretilmeyi amaçlanırken astronomi kısmında uçuk uzay keşifleri yapılmaktadır. Bu iki iş dalının farklı şeyleri amaçlaması birbirlerinin işlerini yavaşlatmaktadır.

Bu koşullarda sanayi gelişmeleri insanları dünyaya ve basitliğe çağırarak uzay keşiflerinden ve uzay meraklarından uzaklaşmalarına sebep oluyor. Ayrıca ülkelerin sanayi ihtiyacı arttıkça sanayiye harcanan para ve zaman daha da artıyor ve hayal gibi görünen uzay keşiflerine ve astronomi çalışmalarına gereken önemin verilmemesine sebep olabiliyor.