İlk olarak Akick nedir neden kullanılır onlar anlatılacaktır.

Akick Nedir?
Akick genel olarak auto kick anlamini taşımaktadır.

Akick neden kullanılır ?
Akick kanalımıza girmesini istemediğimiz bir kişiyi kanalda uzaklaştırmak için kullanılır.

Neden “/mode #kanal +b [email protected]” kullanmıyoruzda akick kullanılıyor?
Bu soruya şöyle bir cevap verebiliriz. +b ile atılan banlar geçici banlardır.
Yani kanaldan son kişi çıktığında aktifliğini yitirecek ve kanalda banladığımız kişi kanala girebilecektir.
Ama akick böyle değildir. Akick komutu “/cs akick #kanal add [email protected]” şeklindedir.
Buradaki komutun “/cs” ile başlamış olduğuna dikkat ediniz.
Bunun anlamı cs servislerini kullanarak bu şeklide bir uzaklaştırma uygulanmış olmasıdır.
Akick komutu servisler var olduğu sürece devamlı akick listemizde olan kişileri kanalımızdan uzaklaştıracaktır.
Kanalımızda kimse kalmasa dahi akick aktiftir ve akick listemizdeki kişi(ler) kanalımıza giriş yapamayacaklardır.

Akick nasıl kullanılır ?
Sunucu ortamında “/cs help akick” komutunu uyguladığımızda zaten geniş bir açıklama ile akick in kullanımı anlatılmaktadır. Ama biz eğitimimizde daha geniş bir şeklide akicki ve nasıl kullanıldığını anlatacağız
Şimdi akick açıklamalarına geçiyorum;

Akick nasıl eklenir nasıl kaldırılır ?
Nicke akick atmak için ; “/cs akick #kanal add nick!*@* sebep”
Idente akick atmak için ; “/cs akick #kanal add *!ident@* sebep”
Hosta akick atmak için ; “/cs akick #kanal add *!*@host sebep”
Nick ve idente akick atmak için; “/cs akick #kanal add nick!ident@* sebep”
Nicke ve hosta akick atmak için ; “/cs akick #kanal add nick!*@host sebep”
Ident ve hosta akick atmak için ; “/cs akick #kanal add *[email protected] sebep”
Burda nick ident host akick ayarlamak istediğimiz kişinin bilgileridir.
Şimdi örnek verelim birkaç tane ve açıklayalım ;
Örnek1 : TurkServ nickini #egitim kanalında akick almak istiyorum nasıl yapabilirim ?
Cevap1 : “/cs akick #egitim add TurkServ!*@* sebep”
Örnek2 : TurkServ identini #egitim kanalında akick almak istiyorum nasıl yapabilirim ?
Cevap2 : “/cs akick #egitim add *!TurkServ@* sebep”
Örnek3 : helper hostuna egitim kanalında akick yazmak istiyorum nasıl yapabilirim ?
Cevap3 : “/cs akick #egitim add *!*@helper sebep”
Konu sonunda karışık örnekler verilecektir.

Attığım akickleri nasıl listelerim ?
Bir kanalda akick listelemek için farklı parametreler kullanılabilir.
Temel olarak akick listeleme komutu “/cs akick #kanal list” şeklindedir.
Ama bunu “/cs akick #kanal list mask” ve “/cs akick #kanal list sıra”şeklinde genişletebiliriz.
Örnek1 : Help kanalının akick listesini nasıl görüntüleyebilirim ?
Cevap1 : “/cs akick #help list”
Örnek2: Help kanalının akick listesindeki 10 ile 15 numaralı akickleri listelemek istiyorum nasıl yapabilirim ?
Cevap2 : “/cs akick #help list 10-15”
Örnek3 : Help kanalındaki TurkServ TurkServ1 TurkServ2 nicklerine akick eklenmiş mi nasıl bakabilrim ?
Cevap3 : “/cs akick #help list TurkServ*”

Akick Nasıl Kaldırabilirim ?
Akick kaldırmak için iki yöntem vardır ;
Birincisi attığımız akickleri /cs akick #kanal list şeklinde sıralar ve istediğimiz akicki seçer ve ;/cs akick #kanal del AkickNo şeklinde silebiliriz.
İkinci yöntem ise;
Nicken akick kaldırmak için ; “/cs akick #kanal del nick!*@*”
Identten akick kaldırmak için ; “/cs akick #kanal del *!ident@*”
Hosttan akick kaldırmak için ; “/cs akick #kanal del *!*@host”
Nickten ve identten akick kaldırmak için; “/cs akick #kanal del nick!ident@*”
Nickten ve hosttan akick kaldırmak için ; “/cs akick #kanal del nick!*@host”
Ident ve hosttan akick kaldırmak için ; “/cs akick #kanal del *[email protected]”
Komutları Kullanılır.
Örnek1 : egitim kanalındaki 15 ile 65 arasındaki tüm akickleri kaldırmak istiyorum nasıl yapabilirim ?
Cevap1 : “/cs akick #egitim del 15-65”
Örnek2 : TurkServ nickinin eğitim kanalındaki akickini kaldırmak istiyorum nasıl yapabilirim ?
Cevap2 : “/cs akick #eğitim del TurkServ!*@*”

Kanalımda birisine akick eklenmiş ama kim eklemiş nasıl bulabilirim ?
Bu gibi durumlar bazen olabiliyor. Kanal sop u akick yazıyor kanal founderi kim ekledi diye merak ediyor.
Bunun için komutumuz; “/cs akick #kanal view mask” ve /cs akick #kanal view sıranumarası” şeklindedir.
Örnek1 : egitim kanalındaki 15 ile 65 numaralı kullanıcılara kim akick eklemiş nasıl görebilirim ?
Cevap1 : “/cs akick #egitim view 15-65”
Örnek2 : İcinde Help geçen nicklere #egitim kanalında kim akick eklemiş nasıl görebilirim ?
Cevap2 : “/cs akick #egitim view *Help*”
Kanalımda akick e aldığım bir nicki gördüm nasıl akick komutu ile atabilirim ?
Bazen böyle olaylar olabiliyor. Akick nicke yazılıyor ve akickteki kullanıcı nickini değiştirip kanala giriyor ve kanalda tekrardan kendi nickine dönüyor. Böyle bir olay ile karşılaştığımızda “/cs akick #kanal enforce” komutu uygulamalıyız.Bu şeklide kanalda akick listesinde bulunan kullanıcılar
kanaldan atılacaktır.
Kanalımın akick listesinde kaç kişi var?
“-ChanServ- <#kanalismi> AKICK listesinde <Sayısı> adet akick bulunmakta.” Şeklinde görmek istiyorum ?
Kanalınızın akick listesinde kaç kişi olduğunu öğrenmek için “/cs akick #kanal count” komutu kullanılabilir.
ÖRNEK SORULAR
Soru: #egitim Kanalına 3 haneli nickler giremesinler ?
Cevap: /cs akick #egitim add ???!*@* yasak
Soru: #egitim kanalına identinin ilk harfi a olan nickler giremesinler ?
Cevap : /cs akick #egitim add *!a*@*
Soru: #egitim kanalına hostunun sonu 80 ile biten kullanıcılar giremesinler ?
Cevap: /cs akick #egitim add *!*@*80 yasak
Soru: #egitim kanalına t harfi ile biten nickler giremesinler ?
Cevap: /cs akick #egitim add *t!*@* yasak
Soru: #egitim kanalına identi 4 haneli olan nickler giremesinler ?
Cevap: /cs akick #egitim add *!????@* yasak
Soru: Nickinin içinde "Guest" geçenler #egitim kanalına giremesinler ?
Cevap: /cs akick #egitim add *Guest*!*@* yasak
Soru: #egitim kanalına nicki 6 haneli olan nickler, identinde Guest geçenler, hostunun sonu "212" olan kullanıcılar giremesinler ?
Cevap: /cs akick #egitim add ??????!*Guest*@*212 yasak

-