ChanServ Levels Komutu ve Opsiyonlari
-

Kanalda chanserv üzerinden uygulanabilen komutların, uygulanabilmesi için gerekli seviyeyi ayarlamamızı sağlayan bir chanserv özelliğidir.
Söz konusu bir özellik için chanserv levels komutu ile belirlediğimiz seviyeye eşit veya bu seviyeden yüksek access erişimine sahip kullanıcılar,levels ayarı belirlenen komutu kullanabilme hakkına sahiptirler.
-
Chanserv levels seçeneği hakkında ön bilgi almak için: /chanserv help levels
Chanserv levels seçeneği ile ayarlanabilir levels özelliklerini görüntülemek için: /chanserv help levels desc komutlarını uygulayabilirsiniz.

Chanserv levels komutu ile kullanılabilen bazı seçenekler vardır. Bunlar seçenekler; Set, Dis, Reset ve List şeklindedir.
-
[SET]: Chanserv levels komutu ile ayarlayacağımız özelliklerin seviyesini belirlemek için kullanılan seçenektir.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal set özellik seviye
-
Kullanım şeklinde belirtilen "seviye" 0 ile 999 arasında olmalıdır. Komutun kullanımı esnasında seviye yerine belirtilen nümerik değer, söz konusu özelliğin kullanılabilmesi için gerekli minimum access seviyesidir. Eğer seviye yerine '0' değeri belirtilirse, söz konusu özelliğin access listesinde bulunmayan kullanıcılar dahil herkes tarafından kullanılabilmesini sağlar.
Kullanım şeklinde belirtilen "özellik" ise seviyesini ayarlayacağımız chanserv özelliğidir. Bu özellikler, tanımlarıyla ve örneklendirmelerle beraber aşağıda verilecektir.
-
AUTOPROTECT » Kanala giriş esnasında otomatikman +a modunun (&) alınması için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal set autoprotect seviye
Örnek Kullanım » /chanserv levels #helpegitim set autoprotect 250
Açıklama » #helpegitim kanalında, access seviyesi 250 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar kanala giriş esnasında (&) prefixi alırlar.
-
AUTOOP » Kanala giriş esnasında otomatikman +o modunun (@) alınması için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal set autoop seviye
Örnek Kullanım » /chanserv levels #helpegitim set autoop 100
Açıklama » #helpegitim kanalında, access seviyesi 100 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar kanala giriş esnasında (@) prefixi alırlar.
-
AUTOHALFOP » Kanala giriş esnasında otomatikman +h modunun (%) alınması için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal set autohalfop seviye
Örnek Kullanım » /chanserv levels #helpegitim set autohalfop 50
Açıklama » #helpegitim kanalında, access seviyesi 50 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar kanala giriş esnasında (%) prefixi alırlar.
-
AUTOVOICE » Kanala giriş esnasında otomatikman +v modunun (+) alınması için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal set autovoice seviye
Örnek Kullanım » /chanserv levels #helpegitim set autovoice 25
Açıklama » #helpegitim kanalında, access seviyesi 25 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar kanala giriş esnasında (+) prefixi alırlar.
-
INVITE » "/chanserv invite #kanal" komutunun kullanılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir .
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal set invite seviye
Örnek Kullanım » /chanserv levels #helpegitim set invite 100
Açıklama » #helpegitim kanalında, access seviyesi 100 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar "/chanserv invite #kanal" komutunu kullanabilirler.
-
AKICK » Chanserv akick komutu ile kanal üzerinde akick işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal set akick seviye
Örnek Kullanım » /chanserv levels #helpegitim set akick 500
Açıklama » #helpegitim kanalında, access seviyesi 500 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar chanserv akick komutunu kullanabilirler.
-
SET » Chanserv set/unset komutu ile kanal üzerinde set işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal set set seviye
Örnek Kullanım » /chanserv levels #helpegitim set set 500
Açıklama » #helpegitim kanalında, access seviyesi 500 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar chanserv set/unset komutu ile set ayarlarını üzerinde değişiklik yapabilirler.
-
UNBAN » "/chanserv unban #kanal" komutunun kullanılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal set unban seviye
Örnek Kullanım » /chanserv levels #helpegitim set unban 100
Açıklama » #helpegitim kanalında, access seviyesi 100 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar "/chanserv unban #kanal" komutunu kullanabilirler.
-
ACC-LIST » "/chanserv access #kanal list" komutunun kullanılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal set acc-list seviye
Örnek Kullanım » /chanserv levels #helpegitim set acc-list 250
Açıklama » #helpegitim kanalında, access seviyesi 250 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar access listesini görüntüleyebilirler.
-
ACC-CHANGE » Belirtilen kanalın access listesi üzerinde değişiklik (ekleme/silme) yapabilmek için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal set acc-change seviye
Örnek Kullanım » /chanserv levels #helpegitim set acc-change 250
Açıklama » #helpegitim kanalında, access seviyesi 250 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar access listesi üzerinde değişiklik (ekleme/silme) yapabilirler.
-
MEMO » Belirtilen kanala gelen memoları okuyabilmek için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal set memo seviye
Örnek Kullanım » /chanserv levels #helpegitim set memo 50
Açıklama » #helpegitim kanalında, access seviyesi 50 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar "/ms read #kanal numara" komutu ile kanal memolarını okuyabilirler.
-
OP-DEOP » Belirtilen kanalda "/chanserv op #kanal nick" veya "/chanserv deop #kanal nick" komutlarının kullanılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal set op-deop seviye
Örnek Kullanım » /chanserv levels #helpegitim set op-deop 75
Açıklama » #helpegitim kanalında, access seviyesi 75 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar chanserv üzerinden op/deop komutlarını uygulayabilirler.
-
VOICE » Belirtilen kanalda "/chanserv voice #kanal nick" veya "/chanserv devoice #kanal nick" komutlarının kullanılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal set voice seviye
Örnek Kullanım » /chanserv levels #helpegitim set voice 5
Açıklama » #helpegitim kanalında, access seviyesi 5 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar chanserv üzerinden voice/devoice komutlarını uygulayabilirler.
-
HALFOP » Belirtilen kanalda "/chanserv halfop #kanal nick" veya "/chanserv dehalfop #kanal nick" komutlarının kullanılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal set halfop seviye
Örnek Kullanım » /chanserv levels #helpegitim set halfop 0
Açıklama » #helpegitim kanalında, access seviyesi 0 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar chanserv üzerinden halfop/dehalfop komutlarını uygulayabilirler.
-
PROTECT » Belirtilen kanalda "/chanserv protect #kanal nick" veya "/chanserv deprotect #kanal nick" komutlarının kullanılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal set protect seviye
Örnek Kullanım » /chanserv levels #helpegitim set protect 100
Açıklama » #helpegitim kanalında, access seviyesi 100 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar chanserv üzerinden protect/deprotect komutlarını uygulayabilirler.
-
KICK » Belirtilen kanalda "/chanserv kick #kanal nick" komutlarının kullanılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal set kick seviye
Örnek Kullanım » /chanserv levels #helpegitim set kick 0
Açıklama » #helpegitim kanalında, access seviyesi 0 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar chanserv üzerinden "/chanserv kick #kanal nick" komutlarını uygulayabilirler.
-
TOPIC » Belirtilen kanalda "/chanserv topic #kanal topic" komutlarının kullanılabilmesiz için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal set topic seviye
Örnek Kullanım » /chanserv levels #helpegitim set topic 30
Açıklama » #helpegitim kanalında, access seviyesi 30 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar chanserv üzerinden "/chanserv topic #kanal topic" komutlarını uygulayabilirler.
-
STATUS » Belirtilen kanalda "/chanserv status #kanal nick" kkomutlarının kullanılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal set status seviye
Örnek Kullanım » /chanserv levels #helpegitim set status 150
Açıklama » #helpegitim kanalında, access seviyesi 150 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar chanserv üzerinden "/chanserv status #kanal nick" komutlarını uygulayabilirler.
-
Bilgi » Komutun kullanımı esnasında seviye yerine " 0 " nümerik değeri yazılırsa, belirtilen özellik kanalın access listesinde olan veya olmayan tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
-
[DIS]: Chanserv levels komutu ile ayarlayacağımız özelliklerin seviyesini iptal etmek için kullanılır.
Bu sayede iptal edilen özellik, sadece kanal sahibi veya kanal şifresini girmiş kişiler tarafından kullanılabilir.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal dis özellik
-
Örnek » Sahibi olduğum kanalda, access listesinin herhangi bir yetkili tarafından görüntülenebilmesini engellemek istiyorum.
Cevap » /chanserv levels #kanal dis acc-list
-
Örnek » Sahibi olduğum kanalda, access ekleyip silebilme yetkisinin sadece bende olmasını istiyorum.
Cevap » /chanserv levels #kanal dis acc-change
-
[RESET]: Bir kanalın levels ayarlarını standart haline yani bir kanalın kayıt edildiği zamanki mevcut levels ayarlarına getirmek için kullanılır.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal reset
Bilgi » "/chanserv help access levels" komutunun kullanımı ile standart autovoice, autohalfop, autoop, autoprotect ve akick seviyeleri görüntülenebilir.
-
[LIST]: Bir kanalın mevcut levels ayarlarını listelemek için kullanılır. Çıkan listede, levels komutu ile ayarlanan özelliklerin seviyeleri yer almaktadır.
Kullanım Şekli » /chanserv levels #kanal list