LIST komutu sunucuda o an kullanımda olan kanalları listeler. Kullanıcı sayısı, kanal ismi, topic sözcüğü gibi parametreler kullanılarak bir listeleme yapabilmeyi de sağlar. Bu parametreler dışında C ve T modeleri mevcuttur :

C : Kanal kayıt zamanına göre listeleme.

T : Topic değiştirilme zamanına göre listeleme.

Fakat sunucumuz üzerindeki listelemelerde bu modeler işlev görmemektedir.

Kullanıcı sayısına göre listeleme

Sayı aralıkları " >,< ve -min, -max " olmak üzere iki şekilde belirtilir.

/list >10 <40 : Kullanıcı sayısı en az 11 ve en fazla 39 olabilen kanalları listeler.(10 ve 40 arası)

-

/list -min 10 -max 40 : Kullanıcı sayısı en az 10 ve en fazla 40 olabilen kanalları listeler.(10 ve 40 dahil)

-

/list >9 <11 : Kullanıcı sayısı sadece 10 olan kanalları listeler.

-

/list -min 10 -max 10 : Kullanıcı sayısı sadece 10 olan kanalları listelemenin diğer bir şeklidir.

Kanal ismine göre listeleme

Yalnızca "/list" komutu kullanıldığında sunucuda o an kullanımda olan kanalların tümü listelenir. Fakat +p modundaki gizli kanallar gözükmeyecektir.

Tüm kanalları listelemenin dışında, istenilen ya da listede gözükmesi istenmeyen kanal ve sözcükler belirtilerek bir listeleme yapmak mümkündür. Istenmeyen karakteri belirtmek için " ! " (ünlem) kullanılır. " , " (virgül) karakteri ise listelemede 2 ayrı şekli birlikte görmek için kullanılır.

/list #Help : Ekrana gelen listede yalnızca #Help kanalı gözükür.

-

/list #*rekor* : Kanal ismi içerisinde " rekor " sözcüğü geçenleri listeler.

-

/list #??? : 3 haneden oluşan kanalların listesini verir.

-

/list #*abc*,#???? : Icerisinde " abc " sözcüğü geçen ve aynı listede 4 haneden oluşan kanalları listeler.

-

/list !#a1,!#b1 : #a1 ve #b1 kanalı dışında kullanımda olan tüm kanalları listeler.

-

/list #???,!#sex : Kullanımda olan 3 haneli kanalları ekrana getirir fakat bu listede #sex kanalı görünmez.

Topic 'e göre listeleme

List komutu kullanılırken " # " karakterini koymadan sözcük beliritldiğinde, yapılan arama hem kanal ismi içerisinde hem de topicler dahilinde olur.

/list deneme : #deneme kanalını ve topic'i deneme olan kanalları listeler.( içerisinde "deneme" sözcüğü geçenleri değil )

-

/list *rekor* : Kanal isminde ve topic'inde " rekor " sözcüğü geçen kanalların listesini verir.

-

/list !*rekor* : Kanal isminde ve topic'inde " rekor " sözcüğü geçmeyen kanalların listesini verir.