Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcısına, kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi için birikimlerinin bir bölümünü sistemden çıkmadan para çekme olanağı sağlanacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları, sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gib çeşitlii ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekebilecek.


TBMM'ye sunulan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda, yurt içi tasarrufların artırılmasına ve gelişmesine yönelik önemli hedefler yer alıyor.

Buna göre, plan döneminde yurt içi tasarrufların artırılması ve artan tasarrufların imalat sanayisindeki öncelikli sektörlere ve üretken alanlardaki yatırımların finansmanına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi ve bireylerin emeklilik gelirlerinin artırılması için kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek. BES katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde güncellenecek.

Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES'teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak.

BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkmalarının önlenmesi amaçlanacak. Bu kolaylıkla beraber sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı sağlanacak.