Ekonomi Nasıl Canlandırılır?

Bir ülkede ekonominin canlanması öncelikli olarak yapılması gereken ülkenin ekonomik istikrarının sağlanmasıdır. Çünkü bir ülkedeki ekonomik daralmanın en önemli göstergesi ülkenin para birimine ve ülkenin yönetim sistemlerine duyulan güvensizliktir.

Ekonomiyi Canlandırmak İçin Ekonomik İstikrar

Ekonomiyi canlandırmak için para döngüsü sağlanmak önemlidir. Elbette bunun ötesinde de yapılması gereken işler vardır. Bir ülkenin ekonomisinin canlı olması için ekonomik istikrar sağlanmalıdır. Ekonomik istikrarın sağlanması ile yerli ve yabancı sermayeler yatırımlara başlayacaktır.

Ekonomiyi Canlandırmak İçin Gerekli Yatırımlar Yapılmalı

Bir ülkede yatırımların artması ekonomi için hayati önemlidir. Finans çevreleri için de çok olumlu karşılanan yatırımlar ekonomi için çok olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Yatırım demek ülkede yeni iş imkanları açılması demektir. Yeni iş imkanlarının artması da yeni istihdamlar oluşması ve işsizliğin azalması anlamına gelmektedir.

Ekonominin Canlanması İçin İşsizlik Azaltılmalıdır

İşsizliğin azalması ile çalışma hayatına katılarak para kazanmaya başlayan insanlar harcamalarını da arttıracaktır. Harcamaların artması da daha önce bahsettiğimiz piyasa da para döngüsü oluşması ve ekonominin canlanması demektir.

Ekonomiyi canlandırmak ve yatırım çekebilmek için devletlerin de yapması gereken birçok şey vardır. Öncelikle yapılması gereken siyasi istikrar ortamının sağlanmasıdır. Siyasi istikrarın olmadığı bir ülkede insanlar yatırım yapmaktan çekinmekte ve bu ülkelerdeki yatırımları farklı ülkelere kaydırmaktadır. Bu nedenle siyasi istikrarın oluşturulması ekonomi ve küresel finans çevrelerine güven vermesi açısından çok önemlidir.

Yatırım Çekebilmek İçin Hukuk Sistemi Düzenlenmelidir

Yine devlet tarafından yapılması gerekenlerin başında güvenilir bir hukuk sistemi oluşturulması gerekmektedir. Hukuka güvenin azaldığı bir ortamda ekonomiden de bahsetmek çok mümkün değildir. Özellikle yurt dışı yatırımcıların ülkeye çekilebilmesi için hukuk sisteminin güvenilir olması çok önemlidir.

Ekonomik Canlanma İçin Üretim

Üretim ekonomisi de bir ekonomiyi ayakta tutan en önemli faktörlerdendir. Bir ekonomi de üretimin payı ne kadar fazla ise o ekonomi o kadar canlı ve güçlüdür. Aksi durumda ekonominin tüketime dayalı olduğu durumlarda piyasadaki para çok akışkandır.

En ufak bir kriz anında insanlar paralarını çekmekte ve krizler daha da büyüyerek devam etmektedir. Üretimin canlandırması ekonomiyi en hızlı bir şekilde canlandıracak en önemli adımlardan biridir.