Estetik kelimesinin sitemizdeki kullanımı daha çok sağlık ve güzellik konularını kapsayıcı bir şekilde yer almaktadır. Fakat, kavramın dayandığı kökeni de göz ardı etmemek gerekir.

Estetik, sanat, güzellik ve zevkle uğraşan bir felsefedir. Estetik, eski Yunan'da bulunmakta olan 'Aisthesis' kelimesinden geldiği birçok doğrulanmış kaynak tarafından iddia edilir. Estetik, aynı zamanda göze hoş geleni duyumsamak ve algılamak şeklinde de tanımlanabilir. Güzelliğin yaratılması ve değerlendirilmesi ile uğraşan felsefenin alt bir kolu olarak da kimilerinde saygı görür. Duyguya ve bununla bire bir alakalı olarak duygusal değerleri inceler ve bunlara duygular (benzerlik kararları) da denebilir.

Dönemlerin arzu nesnesi
Estetik kuramı, aynı zamanda sanat felsefesiyle de yakından ilişki kurmaktadır. Sanat, kültür ve doğa üzerine en geniş tanımıyla eleştirel düşünme çalışmasıdır. Estetik mesele, filozoflar tarafından ilk çağın hüküm sürdüğü dönemlerde ilk kez incelendi. Eflatun, Aristo ve daha sonra Orta Çağ Avrupa'sını bağnaz karanlıkların içerisinden çekip alan aydınlanma çağındaki Leonardo Da Vinci, estetik kavramlar ve estetik sorularla ilgilendiler. Estetik kavramında, sadece güzel olanı incelemekle yetinmekte ve bu tanım estetik alanını ne yazık ki oldukça daraltmaktadır, Buna rağmen, bazı filozoflar buna karşıdır.
antik kadın

Güzellik arayışı hiç bitmez.

Felsefe tarihinde hep güzelliğin, güzelliğin veya güzelliğin ve güzelliğin bir sorusu vardır. Bu bağlamda, neredeyse her felsefi eğilimin, genellikle epistemoloji, mantık ve etik gibi, kısmen açık ya da bütünüyle örtülü bir estetik kısmı olduğu söylenebilir. Peki güzel nedir? Güzelin ne olduğuna dair tartışmalar binlerce yıldan bugüne süregelmektedir. Genel geçer bir güzellik ve estetik anlayışının var olamayacağı savını öne sürenlere göre, güzelliğin tanımını yapmak beyhudedir. O yüzden belki de atasözü ve deyimlere bel bağlamak zorundadır insanoğlu. Ne demişler o sözde? "Gönül kimi severse güzel oldur"