Banka Ne İş Yapar

Toplumuzda çoğu insanın banka hesapları bulunmaktadır. Para biriktirme, tasarruf, yatırım, borç ödeme, para transferi, maaş, burs, kredi kullanma gibi birçok işlemi yapan bu finans kuruluşları sayesinde gündelik işleyiş sürer. Bankacılık sektörünün bugün ulaştığı noktada bankalar çok çeşitli hale gelmiştir. Bankaların kuruluş amacı olarak aynı olsa da birbirinden farklı türde işlemler yaptığı görülür.


Banka Nedir?


Banka kelimesi, dilimize İtalyancadaki ''banca'' kelimesinden geçmiştir. Banka, kasalarında önemli belge, eşya ve para saklayan, faiz ile para alıp veren bir kuruluştur. Banka bu özelliklerine ek olarak iskonto, kambiyo, kredi işlemleri yapar. Bunun yanı sıra diğer ekonomik ve ticari faaliyetlerde bulunur.

Banka Ne İş Yapar?


Bankaların başlıca görevleri şu şekilde özetlenebilir; para akışını sağlama, para kullanımlarını düzenleme, kamunun ve kişilerin sahip olduğu ekonomik varlıkların doğru bir şekilde işleyişini sağlama, aracılık, finans politikasının etkinlik düzeyini yukarı çıkarma, ulusal ve küresel ekonomik faaliyetleri geliştirme, kısa vadeli fonları uzun vadeli fonlar şekline getirme. Birçok işlem seçeneğinin olması, bankaların geniş alanda müşteriye ulaşmasına olanak sağlamaktadır.Bunun yanı sıra bankalar da farklı çeşitlere ayrılırlar ve farklı şekilde avantajlar sağlarlar. Bankacılık sektörü geniş bir alana sahiptir. Ayrıca akla gelen her sektörle de bağlantısı vardır. Çünkü artık ekonomi, işleyiş, ticaret bankaların yokluğunda tıkanma noktasına gelir.

Türkiye'de Banka Çeşitleri Nelerdir?

* Ticaret (Mevduat) Bankaları: Bu bankaların ilk amaçları kar sağlamaktır. Bu bankalar müşterilerden mevduat sağlayarak ihtiyaç sahibi insanlara farklı ücretlerle kredi olanağı sağlar. Kredileri, orta ve kısa vadeli olarak verir. Amaç kar etmek olduğundan belirli zamanlarda kampanya ve reklam gibi uygulamalar yaparlar.


* Kalkınma Bankaları: Bu bankalar sanayi kesiminin gelişmesini amaçlar. Sanayi kesimine uzun veya orta vadeli kredi sağlayarak yeni teşebbüslere yardım eder. Bu bankalara genel olarak gelişmek sürecindeki ülkelerde rastlanır.


* Yatırım Bankaları: Yatırım yapacak olan şirketlere kar oranı düşük ve uzun vadeli kaynak sağlar. Bu nedenle kuruluşlar daha çok bu tür bankaları tercih eder. Şirketler için verilecek yüksek ödenekleri dış kaynaklardan veya öz kaynak sermayelerinden uzun vadeli tahvil çıkararak sağlar.


* Merkez Bankası: Diğer türdeki bankalara nazaran farklı bir yapıdadır. Bağımsız banka özelliğini taşır. Türkiye için büyük sorumluluklar üstlenmektedir. Diğer türdeki bankalara kredi hizmetinde bulunur. Para basmak gibi önemli bir görevin haricinde Türkiye için borç altına girmekte veya ülkenin alacaklarını tahsil etmektedir.