Sevgili Aslan; maddi konularda ve duygusal paylaşımlarda seni özverili davranmaya iten durumlar olabilir. Alacağın risklerin derecesini iyi belirlemeli; kontrollü olmayı ihmal etmemelisin. Senin istek ve beğenilerin içinde bulunduğun sosyal ortamda kabul görmeyebilir, özgüvenin çatışma yaratabilir.