Sevgili Terazi; yerine getirilmesi gereken pek çok işin olmasına rağmen senin dışında gelişen koşullara göre hareket etmek durumunda kalabilirsin, beklemekten ve angaryalardan dolayı motivasyonun düşebilir, enerjine kavuşmak için dinlemeyi ihmale etmemelisin. Ayrıca keyfi alış verişlerde beklentilerin gerçekleşmeyebilir.