Sevgili Kova; maddi, manevi değerlerinle ilgili kafa karışıklığı yaşayabilirsin. Ekonomik konularda kontrolü ele alamayışın sevdiklerinle çatışmana ve keyiflerinden ödün vermene neden olabilir. Sözlü tartışmalara girmeden önce durumu daha net ve objektif bir bakış açısıyla görmeye çalışmalısın.