AYET:

Hayırda öne geçenlere gelince. Onlar mükâfatta da öne geçeceklerdir.

Vakıa Sûresi: 10

HADİS:

Kim ki iki gözü görmeyeni elinden tutup kırk adım kadar yol götürürse Cennet kendisi için vacip olur.