Dünyada sığır hastalıkları bölgeye, yöreye ve iklime göre değişmektedir. Sığır hastalıklarının etkenleri yani hastalık yapıcı mikroorganizmaları yine bölgeye, yöreye ve iklime göre değişim gösterebilirler. Bir bölgede ağır seyreden bir sığır hastalığı dünyanın değişik başka bir yerinde değişik bir formda görülebilir.
Sığır hastalıkları aynı zamanda diğer hayvanlarada bulaşabilir. Hatta bazı sığır hastalıkları insanlarada geçebilir. Bunları hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar veya hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar olarak inceleyebiliriz.

Önemli sığır hastalıklarını etkenini, belirtilerini, korunması ve tedavisine kısaca deyinirken, hayvanlardan insanlara bulaşan veya hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarıda belirtelim.

1- Şarbon ( Anthrax ) Hastalığı :

Etkeni : Bacillus Anthracis

Belirtileri : Yüksek ateş, septisemi, haematuri

Koruma : Aşılama

Tedavi : Serum ile beraber Penicilin, streptomycin ve tetrasiklin gurubu ilaçlar kullanılabilir.

Şarbon hayvanlardan insanlara geçen hastalıklardandır.

2- Anaplasmosis :

Etkeni : A.marginala

Belirtileri : Yüksek ateş, anemi, ikter

Korunma : Sineklerden ve parazitlerden koruma gerekir.

Tedavi : Kan parazitlerine etkili ilaçlarla beraber eteş düşürücü antibiyotikler kullanılmalıdır.

3- Actinomycosis :

Etkeni : Actinomyces Bovis

Belirtileri : Sığırların çene ve kemik dokularında yangı ve kronik apseler görülür.

Korunma : Hijyen ve temizliktir.

Tedavi : Apselerin açılıp temizleneren dezenfekte edilmesi, streptomycin kullanılabilir.

4- Acidosis :

Etkeni : Dengesiz besleme

Belirtileri : Hazımsızlık, gastrit ve toksikasyondur.

Korunma : Dikkatli besleme, hijyen ve yem içerisinde antioksidan kullanımı yapılmalıdır.

Tedavi : Antiasit ve anti fermentatif ilaçlar kullanılmalıdır.

5- Yalancı Kuduz ( Aujeszky Pseudo Rabies ) :

Etkeni : Virus

Belirtileri : Yüksek ateş, şiddetli kaşıntı, sinirsel arazlar, kendini ısırma isteği ve yavru atma görülebilir.

Tedavi : Sinir yatıştırıcı ilaçlar kullanılabilir. Kesin bir tedavisi yoktur.

6- B.V.D ( Bovin Viral Diarrhoae ) :

Etkeni : Virus

Belirtileri : Gastro enterit, yavru atma, yüksek oranda ölüm görülür.

Korunma : Hijyen ve dezenfeksiyon yapılmalı.

Tedavi : Kesin tedavisi yoktur.

7- Baciller Haemoglobinuri ( Red water ) :

Etkeni : Colistridyum hemolyticum

Belirtileri : İkter, ishal ve ölüm görülür.

Tedavi : Penicilin ve streptomisin kombinasyonu ve sulfanamidler kullanılabilir.

8- Brusella ( Yavru atma hastalığı ) :

Etkeni : Brusella Abortus Bovis ( Bang )

Belirtileri : Yavru atma

Korunma : Aşılama yapılması.

Tedavi : Mecburi tazminatlı kesim.

Brusella hayvanlardan insanlara geçen hastalıklardandır.

9- Coccidiosis ( Kanlı İshal ) :

Etkeni : Eimeria zurni, Eimeria bovis

Belirtileri : Kanlı ishal görülür.

Korunma : Dezenfeksiyon

Tedavi : Sulfanamid gurubu ilaç ve sipesifik Coccidiosis ilaçları kullanılmalıdır.

10- Colibasillosis :

Etkeni : E.coli

Belirtileri : Enterit görülür.

Korunma : dezenfeksiyon ve göbek kordonu temizliği yapılması gereklidir.

Tedavi : Antibiyotikler kullanılabilir.

11- Sığırlarda Çiçek ( Cow Pox ) :

Etkeni : Virus

Belirtileri : Meme ve deride çiçek lezyonları görülür.

Korunma : Dezenfeksiyon yapılması gerekir.

Tedavi : Lokal dezenfektan ilaçlar kullanılabilir.

12- Sığırlarda Enterotaxaemie ( Over Aeting ) :

Etkeni : Clostridyum perfringens Tip DBelirtileri : Toksemi ve ölüm görülebilir.

Korunma : Aşılama yapılmalıdır.

Tedavi : Yüksek dozda tetrasiklin gurubu antibiyotikler kullanılabilir.

13- Echinococcosis :

Etkeni : Echinococcus granulosis larvalarıdır.

Belirtileri : Otopside karaciğer, kalp ve akciğerlerdeki kist hidatiklerdir.

Korunma : Mera ortamında bulunan köpeklerin ilaçlanması ile sağıtılmasıdır.

Tedavi : Hayvanlarda otosi sonucu görülmektedir. İnsanlarda operasyon şarttır.

14- I.B.R ( İnfectious bovin rhino tracheitis ) :

Etkeni : Virus

Belirtileri : Yüksek ateş, göz ve üst solunum yollarında yangı, burun akıntısı ve yavru atma gibi belirtiler gösterir.

Korunma : Dezenfeksiyon yapılması gerekmektedir.

Tedavisi : Yoktur, sekonder enfeksiyonlara karşı antibiyotik kullanılabilir.

15- Ketosis ( Acetonaemie ) :

Etkeni : Dengesiz beslenme

Belirtileri : Asetonuri ve sinirsel bozukluklar görülür.

Korunma : Uygun beslenme ve hayvanlarda uygun eksersiz yapacak saha bulundurulması.

Tedavi : Dekstroz ve glikozlu serumlarla beraber ağız yoluyla propilen glikoz verilebilir.

16- Kuduz ( Rabies Lyssa ) :

Etkeni : Virus

Belirtileri : Klasik kuduz belirtileri. Yutmakta zorluk, sudan korkma, sinirsel bozukluklar, ısırma isteği ve ışıktan kaçma gibi belirtiler görülür.

Korunma : Kesin Aşılama

Tedavisi : Yoktur. Kuduz belirtisi görülen hayvan hemen öldürülür.

Kuduz hayvanlardan insanlara geçen hastalıklardandır.

17- Leptespirosis :

Etkeni : L.pomana, L.canicola, L. İcterohaemorrhagica ve bunların türleri.

Belirtileri : ikter, hemoglobinüri

Korunma : Aşılama yapılmalıdır.

Tedavi : Antibiyotiklerle tedavi yapılabilir.

18- Mastitis :

Etkeni : Streptococcus, staphylacoccus perfringers, E coli mikroorganizmaları sebep olabilir.

Belirtileri : Memede yangı, sütte pıhtılaşma, memede şişkinlik ve ödem olarak görülür.

Korunma : Aşılama ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.

Tedavi : Erken zamanda meme içi ve kas içi antibiyotik uygulamaları yapılması gerekir.

19- Paraziter Hastalıklar :

Parazitlerin sebep olduğu hastalıklarda mevcuttur. Parazitlerin sebep olduğu hastalıklardan korunmak için kesinlikle paraziter ilaçlamaya dikkat edilmelidir.

a- İç Parazitler Hastalıklar :

Etkeni : Fasciolalar ( Kelebekler ), akciğer, mide bağırsak kıl kurtları, tenyalar ve askaritlerdir.

Belirtileri : Kansızlık, gelişme bozukluğu, öksürük, zayıflama ve verim düşüklüğü gözükür.

Korunma : Hayvanları parazitli meralardan uzak tutma ve mera dezenfeksiyonuna dikkat etmek gerekir.

Tedavi : Parazit türüne göre paraziter haslaklarda paraziter ilaç kullanılmalıdır.

b- Dış Paraziter Hastalıklar :

Etkeni : Bit, pire, kene, hypoderma bovis, sinekler, ostris ovis ve uyuz böcekleridir.

Belirtileri : Paraziter hastalıklarda, dermatit kaşıntı, deride kabuklaşma, burunda kaşıntı, kansızlık verim düşüklüğü ve halsizlik görülür.

Korunma : Hayvanların bulunduğu ortamı paraziter ilaçlarla ilaçlama yapılması gereklidir.

Bazı uyuz çeşitleri hayvanlardan insanlara geçen hastalıklardandır.

20- İneklerde Süt Humması ( Doğum Humması ) :

Yakalanma sebebi : Beslenme bozukluğundan kaynaklanan calsiyum, magnezyum dengesizliğinden kaynaklanmaktadır.

Belirtileri : İnekler doğumdan sonra ayağa kalkamazlar. Düşkünlük, halsizlik ve hareket uyumsuzluğu gösterirler.

Tedavi : Bu durumlarda ineklere damar içi yolla calsiyum uygulaması gereklidir.

21- Sığırlarda Verem ( Tuberculosis ) :

Etkeni : Mycobecterium tuberculosis typus bovinus tur.

Belirtileri : Sığırlarda akciğerlerde ve lenf yumrularında şişme ve zayıflama görülür.

Tedavi : Tedavi yapılmaz yasa gereği hastalığa yakalanmış hayvanlar imha edilir.

Verem hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklardandır.

22- Sığırlarda Şap Hastalığı ( Vesicular stomatitis, Stomatitis aphtosa, fievr aphteuse ) :

Etkeni : Virus

Belirtileri : Ağız, meme ve tırnak aralarında veziküler aftlar görülür. Kısa sürede kilo kaybı ağızda akıntı ve yüksek ateşle seyreden bir hastalıktır.

Korunma : Kesin aşı yaptırılması gereklidir.

Tedavi : Dışarıdan iyotlu dezenfektanlar kullanılmalıdır. Komplikasyonları önlemek için antibiyotik uygulaması yapılabilir.

23- Sığır Vebası :

Etkeni : Virus

Belirtileri : Sığırlarda şap hastalığında görülen belirtiler görülür. Ancak yüksek ateş ve iki günde ölümle sonuçlanan vakalar gözükür.

Korunma : Kesin aşı yapılması gereklidir.

Tedavi : Sığır vebasında tedavi yoktur. Tazminatlı bir hastalıktır.

24- Yanı Kara Hastalığı ( Charbon symptomatigue ) :

Etkeni : Clostridum chauvei dir.

Belirtileri : Yüksek ateş, septisemi ve sırtta çıtırdılı gangrenler görülür.

Korunma : Aşılama yapılmalıdır.

Tedavi : Penisilin streptomycin kombinasyonları kullanılmalıdır. Hasta olan sırt bölgelerinde açılacak yerlerde dezenfektan maddelerle yıkanması ve temizlenmesi gereklidir.

Sığır hastalıkları tabiki bu yazmış olduğumuzla sınırlı değildir. Burada biz belli başlı bazı sığır hastalıklarından bahsetmeye çalıştık. Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklarıda belirtmeye çalıştık.

Yine sığır hastalıkları ve hayvanların taşımış olduğu parazitlerden dolayı yakalanmış oldukları paraziter hastalıklardan ve parazitlerin sebep olduğu hastalıklarında neler olabilaceğini anlatmış olduk.