ACıkLama :


Sitemap Hazırlamaya Yarayan Mükemmel Bir Eklentidir. vBSEO Tarafından Ücretsiz DaqıtıLmaktadır.KuruLum :


=> UpLoad KLaSörünün iCindekiLeri BeLirtiLen YerLere YoLLayın,


==> vbseo_sitemap/data KLaSörünün CHMOD Deqerini 777 Yapın,


===> vBSEO KuLLanmıyorSanız A$aqıdaki Kodu .htaccess DoSyanıza EkLeyin ;RewriteEngine On
RewriteRule ^((urllist|sitemap).*.(xml|txt)(.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]

Son OLarak xmL DoSyaSını İmport Edin...AyarLarı ve $ifre iCin ;


vB SeCenekLeri ==> vBSEO Google/Yahoo Sitemap Generator ==>

vBSEO Sitemap Interface Access Password : şifrenizi Yazın. ( Bu şifre iLe Giriş YapacakSınız. )Sitemap Yaratmak iCin ;


vBSEO Sitemap Reports ==> Run Sitemap Generator