HelpMaster

-IRCd Sunucuları #Help Birimlerinde Genel Olarak Founderden Sonra Gelen Asistanlardır..
-IRCd #Help Birimi Helperlerinden Seçilirler..
-#Help Departmanının Genel Sorumlularıdır.
-#Help Birimine Ait Bütün Kanallarda Aktif Olarak Görev Alırlar.
-#Help Kurultayını Oluştururlar .
-#Help Birimi Adına Alınacak Tüm Yenilik ve Kararları Bu Kurultayda Tartışıp Founderin Önerisine Sunarlar..

Aranan Özellikler..

HelpMaster’ler Genel Olarak;
-Help Birimine Gönül Vermiş
-Hiyerarşi Sistemine Ego Sorunu Yaşamadan Ayak Uyduran
-Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Seven
-Genel IRCd Komutlarına Hakim
-Yeniliklere Açık
-Genel IRCd Kurallarını ve Help Kurallarını Bilip Kurallara Göre Hareket Eden

Helper’lerden Seçilmektedirler..

HelpMaster'lerin Başlıca Görevleri

-Helper'leri ve Help Adayları Eğitmek.
-Helper Eğitimleri İçin Görev Alan Helper'lerin Çalışmalarını Denetlemek.
-Helper Olmak Isteyen Kullanıcıları Sınava Almak.
-Helper’leri Denetlemek.
-#Help ve #Help Birimine Bağlı Kanalları Denetlemek.
-#Help Birimini Sürekli Geliştirmek Adına Projeler Hazırlamak..
- #Help Founderi yada Birim Lideri Olmadığı Zamanlarda Birim Adina Adaletli Kararlar Verebilmek
-Helper’ler Arasında Ayrım Yapmayıp Herkese Aynı Mesafede Yaklaşmak


Not : HelpMaster’ler Etik Olarak Her Davranışları ile Helper'lere ve Kullanıcılara Örnek Olmakla Yükümlüdürler. Helper'lere Karşı Adaletli Yaklaşımları ile Objektif Kararlar Vermek Zorundadırlar. #Help Biriminin Devamlılığı HelpMaster’lerin Helper’lere Karşı Davranışlarına Bağlıdır. Bir Sunucu Için #Help Biriminin Önemi Neyse, Birim Içinde HelpMaster’in Önemi O Olmalıdır.