Extbans (+b) : Kanal üzerinde yetkililerin (+hosq=%@&~) mask(lar)a (*!*@*) uyguluya biliceği bir kanal modudur. ( Komutların ana parametresi +b dir.)
Bulunduğumuz bir kanalın eextban listesini /mode #kanal +b komutu ile görebiliriz.
exban komutlarında kullanılan yardımcı parametreler Şunlardır --> a, c, n, r, q, j ve R <---
-
Yardımcı parametrelerin işlevleri şunlardır;
a: Sunucuya şifresi girilen nick ve linkli tum nicklerini etkileyen ban parametresidir.
c: belirlenen kanalın kullanıcıları kendi kanalımıza girişlerini engellemek için kullanırız.
n: Kullanıcılara kanalda sadece nick değiştirmesini engellemek için kullanırız.
r: Belirlenen fullname'e (realname, setname) sahip kullanıcıların kanala girişlerini engellemek için kullanırız. (Fullname birden çok kelime belirtilecek ise, aralarına boşluk yerine _(alttire) koyulmalıdır )
q: Belirlenen kullanıcıların kanala sadece yazı gönderebilmesini engellemek için kullanırız.
j: Belirlenen kullanıcıya hiç bir şekilde etki etmez, fakat kanaldan cıkış yaparsa tekrar kanala giriş yapamaz.
R: Belirlenen kullanıcı kendisini nickserv'e (identify) tanıttıktan sonra parametre işlev görmeye başlar.
-
Kullanım: /Mode #kanal +b Mask
Kullanım1: /mode #kanal +b ~paremetre:mask
-
Örnek: #egitim kanalında TurkServ linki başka bir nick ile girse bile bandan etkkilensin istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim
Komut: /mode #egitim +b ~a:TurkServ
-
Örnek:#egitim kanalında TurkServ Nickine ban uygulamak istiyorum. Bunu nasıl sağlarım?
Komut:/mode #egitim +b TurkServ!*@*
-
Örnek:#egitim kanalına identd'i RaporLu olan kullanıcıya ban uygulamak istiyorum
Komut:/mode #egitim +b *!RaporLu@*
-
Örnek:Help kanalındaki kullanıcılar #egitim kanalına giriş yapmasınlar. Bunu nasıl sağlarım?
Komut:/mode #egitim +b ~c:#help
-
Örnek:TurkServ nickli kullanıcı #egitim kanalında nick değiştirmesin. Bunu nasıl sağlarım?
Komut:/mode #egitim +b ~n:TurkServ!*@*
-
Örnek:#egitim kanalına Fullname (setname,realname)'i "egitim Team" olan kullanıcıların kanalıma girişini engellemek istiyorum. Bunu nasıl sağlarım?
Komut:/mode #egitim +b ~r:egitim_Team
-
Örnek:#egitim kanalında TurkServ nickli kullanıcı konuşmasını engellemek istiyorum. Bunu nasıl sağlarım?
Komut:/mode #egitim +b ~q:TurkServ!*@*
-
Örnek:#egitim kanalına TurkServ Nickli kullanıcıya ban atmak istiyorum, ban onu hiç bi şekilde etkilemesin fakat kanaldan çıkış yaptığında kanala tekrar giriş yapmasını engellesin. Bunu nasıl sağlarım?
Komut:/mode #egitim +b ~j:TurkServ!*@*
-
Örnek:#egitim kanalına TurkServ Nickli kullanıcıya ban atmak istiyorum, Fakat nick'ini identify ettikten sonra ban işlev görsün. Bunu nasıl sağlarım?
Komut:/mode #egitim +b ~R:TurkServ
Not:Bu komut mask (*!*@*) olarak değil sadece nick için gecerlidir.
-
Örnek:#help kanalındaki kullanıcıların #egitim kanalına giriş yapabilsin fakat konuşmalarını engellemek istiyorum. Bunu nasıl sağlarım?
Komut:/mode #egitim +b ~q:~c:#help
-
Örnek:#help kanalındaki kullanıcıların #egitim kanalıda nick değiştirmelerini engellemek istiyorum. Bunu nasıl sağlarım?
Komut:/mode #egitim +b ~n:~c#help
-
Örnek:#help kanalında olup ve aynı zamanda #egitim kanalında bulunan kullanıcılara ban uygulamak istiyorum, Fakat ban onları hiç bi şekilde etkilemesin sadece kanaldan cıkış yaptıklarında tekrar giriş yapmalarını engellesin.
Komut:/mode #egitim +b ~j:~c:#help
-
Örnek:#egitim kanalına, #help kanalında @, & ve ~ prefixlerine sahip olan kullanıcıların girmesini istemiyorum.
Komut: /mode #egitim +b ~c:@#help
Notlar;
+b ~c:#egitim => egitim kanalında bulunan tüm kullanıcıların girişlerini yasaklar.
+b ~c:+#egitim => egitim kanalında bulunan +, %, @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcıların girişlerini yasaklar.
+b ~c:%#egitim => egitim kanalında bulunan %, @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcıların girişlerini yasaklar.
+b ~c:@#egitim => egitim kanalında bulunan @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcıların girişlerini yasaklar.
+b ~c:&#egitim => egitim kanalında bulunan & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcıların girişlerini yasaklar.
+b ~c:~#egitim => egitim kanalında bulunan ~ prefixine sahip kullanıcıların girişlerini yasaklar.
-
Örnek:#help kanalındaki op(@)lar ve üst prafixlere sahip kullanıcların #egitim kanalında konuşmalarını engellemek istiyorum. Bunu nasıl sağlarım.
Komut:/mode #egitim +b ~q:~c:@#help
Notlar;
+b ~q:~c:#egitim => egitim kanalında bulunan tüm kullanıcıların konuşmasını yasaklar.
+b ~q:~c:+#egitim => egitim kanalında bulunan +, %, @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcıların konuşmasını yasaklar.
+b ~q:~c:%#egitim => egitim kanalında bulunan %, @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcıların konuşmasını yasaklar.
+b ~q:~c:@#egitim => egitim kanalında bulunan @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcıların konuşmasını yasaklar.
+b ~q:~c:&#egitim => egitim kanalında bulunan & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcıların konuşmasını yasaklar.
+b ~q:~c:~#egitim => egitim kanalında bulunan ~ prefixine sahip kullanıcıların konuşmasını yasaklar.
-
Örnek:#help kanalındaki op(@)lar ve üst prafixlere sahip kullanıcların #egitim kanalında Nick değiştirmelerini engellemek istiyorum. Bunu nasıl sağlarım.
Komut:/mode #egitim +b ~n:~c:@#help
Notlar;
+b ~n:~c:#egitim => egitim kanalında bulunan tüm kullanıcıların Nick değiştirmelerini yasaklar.
+b ~n:~c:+#egitim => egitim kanalında bulunan +, %, @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcıların Nick değiştirmelerini yasaklar.
+b ~n:~c:%#egitim => egitim kanalında bulunan %, @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcıların Nick değiştirmelerini yasaklar.
+b ~n:~c:@#egitim => egitim kanalında bulunan @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcıların Nick değiştirmelerini yasaklar.
+b ~n:~c:&#egitim => egitim kanalında bulunan & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcıların Nick değiştirmelerini yasaklar.
+b ~n:~c:~#egitim => egitim kanalında bulunan ~ prefixine sahip kullanıcıların Nick değiştirmelerini yasaklar.
-
Örnek:#help kanalındaki op(@)lar ve üst prafixlere sahip kullanıcların #egitim kanalından çıkış yaptıktan sonra giriş yapmalrını engellemek istiyorum. Bunu nasıl sağlarım.
Komut:/mode #egitim +b ~j:~c:@#help
Notlar;
+b ~j~c:#egitim => egitim kanalında bulunan tüm kullanıcıların kanaldan cıkış yaptıktan sonra girişlerini yasaklar.
+b ~j~c:+#egitim => egitim kanalında bulunan +, %, @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcıların kanaldan cıkış yaptıktan sonra girişlerini yasaklar.
+b ~j~c:%#egitim => egitim kanalında bulunan %, @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcıların kanaldan cıkış yaptıktan sonra girişlerini yasaklar.
+b ~j~c:@#egitim => egitim kanalında bulunan @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcıların kanaldan cıkış yaptıktan sonra girişlerini yasaklar.
+b ~j~c:&#egitim => egitim kanalında bulunan & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcıların kanaldan cıkış yaptıktan sonra girişlerini yasaklar.
+b ~j~c:~#egitim => egitim kanalında bulunan ~ prefixine sahip kullanıcıların kanaldan cıkış yaptıktan sonra girişlerini yasaklar.
-
-----