EY KUTSAL YUSUF, Kurtarıcımın babalığı ve Tanrı’nın Annesinin iffetli zevcesi, bugün seni sözümden geri dönmeksizin, Her şeye kadir Tanrı karşısında şefaatçim, örnek alacağım kişi, koruyucum ve bu sürgün yerindeki babam olarak kabul ediyorum. Ey kendi Ailesinin koruyucusu olarak Rab’bin seçtiği Aziz Yusuf sana yalvarıyorum; tüm işlerim üzerine şefkatli kaygını dök. Kalbimde İsa’ya şiddetli bir sevgi alevlendir. Ona senin adanmışlığın ve sadakatinle hizmet etmemi sağla. Meryem’e şefaatçim olarak hürmet etmem, Kraliçem olarak onurlandırmam ve Annem olarak sevmem konusundaki acizliğime yardım et. Erdem ve dindarlık yolunda asla şaşmaz kılavuzum ol ve adalet yolunda seni sadakatle takip ettikten sonra, ölüm saatimde güçlü korumanı almayı bana bahşet. Amin.