Kıskanmak sünnettirErkek ve kadın elmanın yarısı gibidiler.Bu nedenle bütünü oluştururlar.Dinini sağlama alırlar.Bekar bir erkek veya kız dinini tam yaşamakta zorlanır.Mü'minler birbirinin dostudurlar.


Cenab-ı Hak Tevbe Sûresinin 71. Ayetinde mealen şöyle buyuruyor: Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar zekâtı verirler. Allah'a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir hüküm ve hikmet sahibidir.

Kadın ve Erkek Birbirinin Örtüsüdür

Aile hayatı Cennetten bir köşedir. Allah için bir araya gelmiş ve bir hayat arkadaşlığı kurmuş eşler de aslında birer âhiret dostudurlar. Birbirlerini dine takvaya ve Allah korkusuna Allah için sevk ederler. Birbirlerini haramdan korumaya Allah için çalışırlar. Birbirlerini Allah’a itaate Allah için teşvik ederler. İki türlü kıskançlık vardır: Biri haram diğeri sünnettir. Sırayla görelim


1- “Hased” karşılığı kullanılan kıskançlık. Müslüman kardeşinin iyiliğini çekememekten ve kötülüğünü istemekten ibaret olan bu kıskançlık bir kötü huydur. Haramdır.

2- Eşimizi kızımızı kız kardeşimizi annemizi vesâir mahremlerimizi nâmahremlere karşı korumayı ifade eden içimizdeki sevk-i İlâhî de dilimize kıskançlık olarak girmiştir. Bu kıskançlık sünnettir. Peygamber Efendimiz (asm) bu kıskançlığı teşvik ve tavsiye etmiştir.


Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) buyurmuştur ki:


“Allah mahremlerini nâmahremlerden kıskanan kullarını sever.”1

“Mahremini kıskanmak imandandır…”2


Mahremini kıskanmak mahremini haramdan koruyan ve onu helâl sınırları içinde barındıran bir örtüdür. Kur’ân “Onlar sizin örtünüz sizler de onların örtülerisiniz” âyeti ile eşleri harama karşı birbirleri için örtü ilân eder. Bu örtünün önemli bir ayağı kıskançlıktır. Çünkü kıskançlık damarıyla beyini haramlardan çekip alan kadın da eşini haram şekilde giyinmekten ve yabancı erkeklerle gereksiz yere muhatap olmaktan alıkoyan erkek de aslında yekdiğerini Allah’ın rızasına takvaya Allah korkusuna Cehennemden korunmaya ve Cennete girmeye dâvet etmiş ve yardımcı olmuş olmaktadır.


Nitekim meselâ kadın için açık-saçıklık ne kadar yasaklanmış bir davranış ise erkek için haram bakışlar o kadar yasaklanmış bir davranıştır. Netice itibariyle; erkeği haram bakışlardan ve haram meyillerden alı koyan kadının kıskançlığı da kadını açık saçıklıktan ve erkeklerle gereksiz yere muhatap olmaktan alı koyan erkeğin kıskançlığı da Allah’ın rızası yolunda atılmış en fıtrî (şimdiki ifadeyle en tabiî) ve en saygı değer birer adımdır.

Daha açık konuşalım: Erkeğinin gözünün harama kaymasını kadın kıskanıyorsa; bu güzel bir huydur ve kadın kendisi bilsin bilmesin bu tavrı Allah adına gösteriyor. Çünkü mü’min erkekler için


“Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar”4; “Allah gözlerin gizlice harama bakışını da bilir gönüllerin gizlediğini de”5; “Şüphesiz Rabbiniz size bakmaktadır”6 ve “Kulak göz ve kalp; hepsi yaptıklarından sorumludur”7 buyuran Cenâb-ı Allah’tan başkası değildir.

Keza kadınının açık saçık giyinmesini ve başkalarıyla gereksiz yere muhatap olmasını erkek kıskanıyorsa eğer; bu erkek için de güzel bir huydur ve erkek kendisi bilsin bilmesin bu tavrı Allah adına gösteriyor demektir.


Çünkü mü’min kadınlar için “Mü’min kadınlara söyle: Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler iffetlerini korusunlar süslerini kendiliğinden görünen kısmı müstesna açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Süslerini kocalarından veya babalarından… Başkasına göstermesinler” ve “Sizler her hangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer takva içinde olmak isterseniz nâmahremlerinizle cazibeli ve çekici bir eda ile konuşmayın. Ki kalbi bozuk olanlar bir ümide kapılmasın. Konuşurken ciddiyet ve ağırbaşlılıkla söz söyleyin” buyuran Kur’ân’dan başkası değildir.

Burada bu tavrın Allah adına gösterildiğini söylememizden kastımız şu: Kıskançlık tavrı ile farkında olmadan bir otomatik refleks halinde Allah’ın yasakladığı bir alandan haramlardan eşimizi alıkoyuyoruz. Eğer farkında olarak ve inanarak bu tavrı gösteriyorsak bu durumda bu tavır Allah için gösterdiğimiz tavırlar sırasına girer ki bu bizi Allah’ın rızasına giden bir yola koyar; bu tavırla sevap da kazanırız.

Demek kadın kocasının kıskançlığına boyun eğip kendisine çeki düzen verdiğinde neticede Allah’ın emrine uymuş; koca da karısının kıskançlığına boyun eğip kendisini ıslah ettiğinde neticede Allah’ın emrini yerine getirmiş olmaktadır1- Câmiü’s-Sağîr 2/1078;
2- Câmiü’s-Sağîr 3/2804;
3- Bakara Sûresi 2/187;
4- Nûr Sûresi 24/30;
5- Mü’min Sûresi 40/19