Aslında erkeklerin kadını üzmesinin nedeni çoğu zaman kadınlardır. Çünkü kadınlar erkeklerin kendilerine benzemelerini istiyor ve benzetmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Günümüzde kadınlar sadece evde çalışmıyorlar. Erkekler gibi iş yaşamında da çalışıyorlar. Bunun sonucunda da iliş kilerinde ve evliliklerinde erkeklerle eşit sorumlulukta olmak istiyorlar. Yaptıkları baskı ve yönlendirmelerle genetik hafızalarımızda kayıtlı kadın-erkek rollerini değiştirmeye çalışıyorlar ama erkekler doğası gereği bu değişime karşı duruyor. “Kız gibi kapris yapıyor” görünmeleri bundan kaynaklanıyor. Roller arasındaki bu çatışma erkeklerin sorumluluktan kaçınmalarına yol açıyor. Kadınların bunu tersine çevirmesinin yolu kadınların ve erkeklerin doğuştan getirdikleri donanımların farklı olduğunu kabul etmek ve bu farklılığı ortadan kaldırmak için gerçekdışı beklentilerden vazgeçmektir. Çünkü ne yaparsak yapalım erkekler her zaman Erkekçeyi, kadınlar her zaman Kadıncayı konuşacaklardır. Kadınlar ve erkekler farklıklarını kabul edip takdir ettikten sonra birbirlerini tamamlayarak bir bütün olacaklardır. Buna göre ideal koca, kadını tarafından tamamlanan mutlu erkektir; mutlu erkek de kadının beğendiği, sevdiği, takdir ettiği, güven duyduğu erkektir.