Erkekler için eşlerinin güzel, sek si, ca zi beli olduğu kadar güler yüzlü ve tatlı dilli olması ve “kendisine ihtiyaç duyması” da önemlidir. İliş kilerde başlangıçta çok daha fazla öneme sahip olan güzellik ve çe ki cilik geçicidir. Erkeklerin içinde birer beyaz atlı prens vardır aslında. Her şeyden çok sevdiği kadını korumak ve gözetmek isterler. Yardım etmeye hazır bir halde bekleyen erkekler, kendilerine ihtiyaç duyulduğunu görmekten hoş landıkları için eşlerinin di şi olmasını isterler. Aslında erkeklerin ideal kadın imajının belirleyicisi di şilikten, diğer bir deyişle, kadının di şi lik özelliklerini kullanabilmesinden geçer. Kadının di şil enerjisini açığa çıkarabilmesi için sadece yatak ta değil, günlük yaşamda, arkadaşları arasında, iş yerinde, markete giderken ve her zaman kadın olduğunu hissettirmesi ve sek s dışında da dokunması gerekir. Ayrıca, erkekler eşlerinin kendilerine danışmasından, ihtiyaç duyduğunu görmekten ve onların isteklerini gerçekleştirmekten övünç duyarlar. Ancak bunun için de övgü dolu sözlere, desteklenmeye, kısacası pohpohlanmaya ve onurlandırılmaya ihtiyaçları vardır. Eşleri tarafından kusurlarının görülmesinden ve hatalarının yüzlerine vurulmasından hoşlan mazlar. Diğer bir değişle, iyi bir şey yaptıklarında, bunun hemen onu görülmesini ve övgü dolu sözlerle takdir edilmesini beklerler.