Erkekler ve kadınlar dünyaya farklı pencereden baktıkları için görüş açıları farklıdır. Erkekler dünyayı daha dar bir açıdan görürken, kadınlar daha geniş bir açıdan görürler. Erkekler dünyayı tümevarım, kadınlarsa tümdengelim yöntemiyle algılarlar. Erkekler parçaları ayrı ayrı algılayıp bütüne ulaşırlar. Kadınlarsa önce bütünü görür, sonra da parçalarını keşfederler. Algılama yöntemlerindeki bu farklılıklar kadınların ve erkeklerin tüm tutum ve davranışlarına, beklentilerine ve ihtiyaçlarına yansır. Erkekçenin temel gramer bilgilerini Kadıncadan farklılıkları oluşturur. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Erkek benmerkezci, kadın senmerkezcidir. Kadın yönlendirir, erkek çözüm önerir. Erkek erotizmi, kadın romantizmi sever. Erkek ihtiyaç duyulmayı, kadın sevilmeyi ister. Erkek mesafe koymayı, kadın mesafeyi kaldırmayı sever. Erkek sessiz düşünür ve az konuşur, kadın sesli düşünür ve çok konuşur. Erkek mantığıyla, kadın sezgileriyle hareket eder. Erkek istediklerini doğrudan söyler, kadın ima eder. Erkek i liş kide yaşanan olumsuzlukları kolay unutur, kadın asla unutmaz.