Son yıllarda hızla artış gösteren kanser, dünyada kalp hastalıklarından sonra en sık görülen ölüm nedenidir. Kadınlarda sık rastlanan kanserler arasında meme kanseri başta olmak üzere genital organlara ait türler yer almaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye’de 2002 yılında gerçekleşen tüm ölümlerin %12’sinin kanser kaynaklı olduğu ortaya koyulmuştur. 2012 yılında ise bu oran %21’e çıkmıştır. Bu oranların gelecek yıllarda daha çok artacağı ve kanser kaynaklı ölümlerin kalp hastalıkları kaynaklı ölümlere yaklaşacağı belirtilmektedir.
Kadın kanserleri olarak adlandırılan jinekolojik kanserler şu şekilde sıralanmaktadır.


Rahim kanseri (uterus)
Rahim ağzı kanseri (serviks)
Yumurtalık kanseri (over)
Tüp kanseri (tuba uterina)
Vulva kanseri
Döl yolu kanseri (vaginal kanser)
Kansere zemin hazırlayan faktörler

Sanayileşme, çevre ve hava kirliliğinin artması, hazır gıdalarla beslenme ve sigara gibi birçok kimyasal ürün, insan organizmasındaki kanser ve tümör oluşumunu önleyen engelleyici genlerin yapısını bozarak kanser hücrelerinin gelişimine zemin hazırlamaktadır. Bu olumsuz faktörlerin engellenmesi ve azaltılması olası görülmemektedir. Bu nedenle kanser gerçeği kabul edilmeli ve önlem alınmalıdır.
Sağlık bilişimindeki gelişmeler kanserde yüz güldürüyor

Kanser vakalarının sayısındaki hızlı artışa rağmen, sağlık teknolojisi alanında atılan önemli adımlar sayesinde kanserin erken teşhisi mümkün olabilmektedir. Ayrıca tıbbi bilgi ve cerrahi deneyimlerin artması tedaviyi daha etkin kılmaktadır. Son 10 yılda üreme sistemi kanserleri hakkında klinik ve moleküler çalışmalar birçok bilinmeyene açıklık getirmiş ve kanseri oluşturan faktörler daha iyi anlaşılmıştır. Direkt kanser hücresine yönelik tedavi, aşılar ve immün tedavi gibi tedaviler kullanılmaya başlanması da sağ kalım oranlarına katkıda bulunmaktadır.
Çocuk isteği ve kadın kanserleri

Kanser görülme sıklığının artması, evlenme yaşının artması ve kadınların iş yaşamı nedeniyle gebe kalmayı ileri yaşlara ertelemesi kadınların ortalama % 10’unda kanserle çocuk isteğini bir araya getiriyor. Çocuk sahibi olmayan kadınlarda kanser erken evrede yakalanmışsa hastalığın türüne göre hormonal veya cerrahi tedavi ile sadece kanserli bölgenin çıkarılması sayesinde üreme yeteneği korunabilir. Çocuk sahibi olduktan sonra eğer tedavi gerekiyorsa cerrahi tedavi tamamlanabilir.
Rahim ağzı kanseri ve üremeyi koruyucu cerrahi; dünyada 20 yılı aşkın bir süredir yapılmaktadır ve tedavi sonrası elde edilen gebelik açısından bakıldığında sonuçlar yüz güldürücüdür. Erken evre rahim kanserinde sadece kanserli bölge çıkarılmakta ve rahim ile vajina birleştirilmektedir.
Rahim kanserleri vakalarının %20’si 45 yaşın altında, %5’i de 40 yaşın altında görülmektedir Bu nedenle rahim kanseri ve çocuk isteği olan hasta sayısı oldukça fazladır. Bu durumda hastalık erken evrede ise yani rahim iç duvarı dışına yayılmamışsa ve hücre tipi çok kötü değilse ilaç ile tedavi edilip hastalık geriletildikten sonra gebe kalması sağlanabilir. Bu durumda progesteron tedavisi ile % 70 kadar başarı elde edilebilir.
Yumurtalık kanserlerinde üremenin korunması da son yıllarda gittikçe artan sıklıkta uygulanmaktadır. Özellikle erken yaşta görülen germ hücreli yumurtalık kanserleri ve borderline tip yumurtalık kanserlerinde sadece kanserli doku veya kanserli yumurtalık çıkarılıp, rahim ve karşı yumurtalık korunarak gebe kalmak mümkündür.
Bu tedaviler önemli bir bilgi birikimi ve teknolojik alt yapı gerektirmektedir. Memorial Sağlık Grubu jinekolojik onkoloji, medikal onkoloji, Radyasyon onkolojisi ve IVF üniteleri ile birlikte değerlendirme yapıp uygun yöntemi uygulama açısından ülkemizin ve Avrupa’nın önemli merkezlerinden biri olarak hizmet vermektedir.
İleri cerrahi tekniklerle tedavide başarı oranları yükseliyor

Dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen cerrahi teknikler ve laparoskopik ameliyatların daha yaygın olması, erken iyileşme ve açık ameliyat risklerinin azalmasını sağlamaktadır. Tüm bunlar kanserin erken teşhisine ve etkin tedavisine de ciddi anlamda katkıda bulunmaktadır.
Laparaskopik ve Robotik cerrahi rahim kanserlerinde, rahim ağzı kanserlerinde ve erken evrede yakalanmış yumurtalık kanserlerinde etkinliği giderek artan tedavi yöntemleridir. Bu yöntemler sayesinde hastanın hastanede kalma, iyileşeme, iş ve sosyal yaşama dönme süresi kısalmakta ve hastada kozmetik açıdan önemli bir cilt hasarı olmamaktadır.