Akademi, çeşitli teknolojilerin geliştirildiği şehir binasıdır.

Akademi geliştikçe daha çok teknoloji araştırılabilir.

Akademi seviyesi teknolojinin en yüksek gelişme seviyesi ile doğru orantılıdır.

Akademide her çeşit teknolojiyi geliştirmek için Kristal harcanır. Teknoloji geliştikçe gereken Kristal sayısıda artar.

Akademi seviyesi arttıkça, araştırılacak teknoloji sayısıda artar ve aynı zamanda araştırılacak teknoloji seviyeside yükselir.