Depo şehir içindeki altının stoklandığı yerdir.

Deponun seviyesi stoklanacak altın miktarını etkiler.

Depo gelişimi altın üretim sınırı ile orantılıdır, seviye ne kadar yüksek olursa üretim miktarıda o kadar çok olur.