Trakya’nın Güney sahilinde yer alan Marmaraereğlisi (Antik PERINTHOS kenti ) İ.Ö. 600 yılında Samos’ lu kolonistlerce kurulmuştur. Ancak Marmaraereğlisinin 5 km. batısında bulunan TOPTEPE HÖYUGÜ ‘nde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda İ.Ö. 4300 yıllarına tarihlenen medeniyet ortaya çıkarılmıştır.Kapsamlı bir ticaret, gelişmiş bir ekonomi için büyük öneme haiz iki doğal limanın bulunması, antik yolların EREĞLİ yakınında birleşmesi, kentin hızla gelişmesinde önemli rol oynamıştır.Kuruluşundan kisa bir süre sonra I.Ö. 570 yillarinda Selymbria ( Silivri ) koloni kentini kuran Megaralılar , Perinthos’ u ele geçirmek isterlerse de başarili olamazlar. Ancak bu yüzyilda dogudan gelen başka istilacilar vardir. PERS Krali Dereus II (İ.Ö.5 14) Tuna nehrinin kuzeyinde yaptığı sefer sırasında tüm Trakya’yı hakimiyeti altına alır. Perslerin İ.Ö.476-475 yıllarında Kimonlar tarafından yenilgiye uğratılması neticesinde Perinthos yeniden bağımsızlığını kazanır.

İ.Ö. 337 yılında ATTİCA - DELOS Deniz Birliği’ ne üye olan Perinthos’ u II. Philip kuşatir ancak alamaz. Buna mukabil kentte 11. Philip’in oğlu Büyük İskender (Alexandır IİI. İ.Ö. 336 - 323 ) adına sikke (madeni para) basılmıştır. İ.Ö. 1 yüzyılda Karadeniz kıyılarına hakim Pontus Kralı Mithridates batıya doğru ilerlemiş, bir çok kenti ele geçirdikten sonra Perinthos kentini kuşatmış ancak almaya muvaffak olamamıştır. I.S. 46 yılında Roma İmparatoru Cladius Trak sülalelerini bertaraf ederek bölgede Roma Eyaletini Kurmuştur. Eyalet valisinin ikamet yeri Perinthos’ tur. Bu dönemde özellikle askeri açıdan ve üzerinde bulunduğu yollar sayesinde önemi artan Perinthos “VİVAEGNATA” adı verilen ve Adriyatik kıyısındaki Dyrrachim’ dan başlayıp Byzantion’ a (İstanbul ) giden sahil yolu ile Singidunum’dan ( Belgrad ) başlayip Perinthos’ ta sona eren ordu yolu üzerindedir.İ.S. 196 yılında Roma İmparatorluğu ile Byzantion (İstanbul) arasında çıkan anlaşmazlıkta Perinthos, Roma’ nın tarafını tutmuştur. Çıkan savaşta Byzantion yenilince Roma İmparatoru Septimus Severus (İ.S.193-21 1) Byzantion’ u köy statüsüne indirerek arazisini Perinthos halkına bağışlamış, ayrıca kente spor oyunlarını düzenleme hakkı verilmiştir. Bu savaş anısına Septimus Severus’ un büyük bir heykeli Perinthos’ a dikilmiş, tapınaklar inşa edilmiştir.İmparator Aurelian’ in ölümünden sonra (İ.S.270-275) Perinthos’ un ismi Heraklia (Herakles’in Kenti) olarak değiştirilmiştir. İ.S. IV. ve V. Yüzyılda Heraklia halı dokuma yeri olarak ün salmıştır. İ.S. 395 yılında Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra önemini giderek yitirmiştir.Bizans İmparatoru Anastasius (İ.S.491-518) ve Justinianus (İ.S. 527-565) zamanlarında Heraklia Büyük bir onarım ve yeni yapılaşma dönemi yaşamıştır. Bu dönemde Heraklia’ nın antik kaynaklarda Piskoposluk merkezi durumuna geldiği yazılıdır. 1993 yılında Tekirdağ Müze Müdürlüğünce gerçekleşen arkeolojik kazılarda tabanı mozaik döşeli büyük bir Bazilika açığa çıkarılmıştır.591 yılında Avarların 719 yılında Bulgarların eline geçen kent büyük tahribatlara uğramıştır. 1204 yılında Venedikliler ve nihayetinde , 1353 yılında Trakya’ ya geçen Süleyman Paşa yönetimindeki Osmanlı ordusu adım adım tüm Trakya’ yı Osmanlı idaresi altına almıştır. Bu dönemde Cedit Ali Paşa Kendi adına (17. yy ) bir cami inşa ettirmiştir. Marmara Ereğli’si Trakya’nın Efes’i durumundadır. Toprak altındaki şehir ortaya çıkarıldığında turizme büyük hizmet edilmiş olacaktır. İstiklal savaşında “Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” düşman İşgalinden kurtulma çabalarını sürdürmüştür. Büyük Taarruz ‘un başlaması ile nihayet 1922 yılında bölge Türk birliklerince teslim alınarak sonsuza kadar Vatan Topraklarına katılmıştır. Cumhuriyet Dönemi başlarinda küçük bir balikçi köyü durumundaki M.Ereglisine Selanik’ten gelen göçmenler yerleştirilmiştir.Bir çok medeniyetin yaşandığı Marmara Ereğlisi´sinde çeşitli kazılarda ortaya çıkarılan bu medeniyetlere ait kalıntıların sergilenmesi için, Şehit Ahmet Oral Caddesindeki belediye parkını düzenlenip açık hava müzesi haline getirilmiştir.