Saray'ın eski bir yerleşim merkezi olması ve yine eski Edirne- İstanbul yolu üzerinde olması ilçenin önemini arttırmıştır. Saray ilçesinde tarihi ve kültürel değerlerin varlığı da dikkati çeker.
Güneşkaya:
Saray ilçesinin 2 km. batısındadır. Eski bir yerleşim merkezi olan bu alanda mağaralar ve tarihi kalıntılar vardır. İlin en eski yerleşim merkezi burasıdır. Yapılan yüzey araştırmalarında M.Ö. 5000- 3000 kalkolitik çağ buluntularına rastlanmıştır.

Güngörmez Mağaraları
Saray-Güngörmez karayolunun 3. Km'sinde Saray'ın güneyinden geçen Galata deresinin dik yamaçlarında yer alırlar. M.Ö. 5000-3000 kalkolitik çağ buluntularına rastlanmıştır. İlginç fiziki yapıları vardır. Alışıldık mağara biçiminden farklı olarak, yer yer çöküntüler ve derenin aşındırması ile daha çok oyukları andırmaktadırlar. Ancak zirveye doğru çıkarken veya dere boyuca doğuya doğru ilerlerseniz yine irili ufaklı mağara girişleri vardır. Alan oldukça geniş ve doğa yürüyüşü için uygundur. Dilerseniz dere kenarındaki açıklık alanda piknik yapıp kamp kurabilirsiniz. Ayrıca park noktasının hemen yanında bir restoran bulunuyor.

Bizans Su Yolları:
Vize'den gelerek Ergene deresi su kaynaklarından beslenerek vadilerde kemerli su köprüleri inşa edilerek İstanbul'a kadar giden antik su yolları Saray çevresinden geçmektedir.

Tarihi eserlerin başında 1539 da Ayas Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Ayaspaşa Cami, Ayaspaşa hamamı ve külliyesi gelmektedir. Ayaspasa Camii, kubbeyle örtülü son cemaat yeri ile ana mekandan oluşan kesmetaş duvar örgülü küçük bir yapıdır. Ana mekan kubbe ile örtülü olup ince silindirik gövdeli minare tek şerefelidir. 1536-1539 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamı olan Ayas Mehmet Paşa kendine vakfiye olarak bağlanan Saray'a Ayas Mehmet Paşa camii, Medrese ve Külliyesi ile hamamını yaptırarak kenti önemli bir merkez haline getirmiştir. Saray'ın Osmanlı dönemindeki önemli bir yeri de Kırım hanlarının ikinci yurdu olmasıdır. Kırım Hanlığından çeşitli nedenlerle uzaklaştırılan Han ve Kalgaylar, Saray ve çevresindeki köy ve çiftliklere yerleştirilmişlerdir. Günümüzde Saray Ayaspaşa Camii avlusunda gömülü olan Kırım Hanları şunlardır:

II Devlet Giray Han ölümü :1725
II Fetih Giray Han ölümü :1726
İslam Giray Han ölümü :1742
Arslan Giray Han ölümü :1767
IV.Devlet Girayilan ölümü :1780
III Selim Giray Han ölümü :1785
Şehbaz Giray Han ölümü :1792

Ayas Paşa Hamamı:
Sadrazam Ayas Mehmet Paşa'nın yaptırdığı külliyenin hamamıdır. Ayas Paşa Cami'nin yanında yer alır. Cami ve hamam ilçede bulunan tek Osmanlı Devri mimari eseridir.
Kurtdere Camii
1893 yılında Sultan Abdülhamit zamanında yapılmış olan camii kullanılmaması ve zamanın da etkileri ile atıl durumda iken gelecek kuşaklarımıza aktarılması için, Kaymakamlığımızın girişimleri sonucu Anıt Eser olarak tescil ettirilerek, 2013 yılında restorasyon çalışmaları başlatılmış olup, 2015 yılında çalışmalara tamamlanrak tarihi cami ibadete açılmıştır.
Bahçeköy Camii
1905 yılında yılında köy halkı tarafından Loka ALOKA isminde bir Hıristiyan mimara yaptırılmış olup birden fazla tamirat görmüştür. Mihrabı ve minberi orjinal olmayıp, cemaat kapasitesi 200 kişidir.
Tarihi Kemer Köprü
Edirköy-Karabürçek arasına bulunan tarihi kemer köprüdür. Köprünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için Kaymakamlığın girişimleri sonucu 2013 yılında röleve-restorasyon proje ihaleleri yapılmıştır.