PHP- Kodu:
menu *  {
  .
Agresif Giriş
  
..Açık:.enable #Agresif | .echo -a Agresif Giriş Koruması Açıldı.
  
..Kapalı:.disable #Agresif | .echo -a Agresif Giriş Koruması Kapatıldı.
}
#agresif off
on *:snotice:*client connecting*:{
  if $
== 6640: { halt }
  var %
µ = $+(%,flood.,$left($gettok($10,2,64),-1))
  
inc $(%µ,1)
  if (!
$timer($gettok(%µ,1,37))) { $+(.timer,$gettok(%µ,1,37)) 1 12 unset $(%µ,1) }
  if ($(%
µ,4) >= 3) { unset $(%µ,1) | gline $9 12h0,4Agresif Bağlanma Yoğunluğu }
}
#agresif end