HTML-Kodu:
#badnick on
on @badnick:join:#help: { /mode # +b $nick | kick # $nick 1Kanalımızda sohbet edebilmeniz için rumuzunuz küfür, hakaret veya cinsellik ifade etmemelidir. Lütfen /nick Yeni-nick komutunu uygulayarak kanala dahil olunuz. %logo | msg #opers !bnick ekle $nick }
#badnick end
alias badekle { !auser badnick $1 }
alias badsil { !ruser badnick $1 }
alias badlist { //var %kry 1 | while (%kry <= $ulist(*,badnick,0)) { !echo -a Badnick: $ulist(*,badnick,%kry) | inc %kry } }

---
menu channel {
  .BADNICK KORUMASI
  ..aç:.enable #badnick | Echo -a Badnick Koruması Açık. | echo -a Badnick eklemek için /badekle nick | echo -a Badnick list bakmak için /badlist | echo -a Badnick silmek için /badsil nick*  
  ..kapat:.disable #badnick | Echo -a Badnick Koruması Kapalı.
}
---


on ^*:SNOTICE:*rumuzu size whois komutunu *:{
  window -e @Whois
  echo @Whois 4*** $time 5 $1-
  halt 
}