Kod:
on *:input:#:{
 if $regex($1,/^[!.-]bur[cçÇ]$/Si) {
  if !$regex($2,/(ko[cçÇ]|bo[gğĞ]a|[ıiİ]k[ıiİ]zler|yenge[cçÇ]|aslan|ba[sşŞ]ak|teraz[ıiİ]|akrep|yay|o[gğĞ]lak|kova|bal[ıiİ]k)/Si) { 
   msg # Hatali burc adı!
   msg # BURC:4 koç boğa ikizler yengeç aslan başak terazi akrep yay oğlak kova balık
  }
  else {
   var %:b = $replace($lower($strip($2)),ç,c,ğ,g,ş,s,ı,i), %:r $+($ctime,$r(100,9999999))
   msg # $+(,$strip($2),) burç bilgileri alınıyor..    
   sockopen $+(burc,%:r) www.astroloji.org 80
   sockmark $+(burc,%:r) $+(%:b,¿,#) 
  }
 }
}
on *:text:*:#:{
 if $regex($1,/^[!.-]bur[cçÇ]$/Si) {
  if !$regex($2,/(ko[cçÇ]|bo[gğĞ]a|[ıiİ]k[ıiİ]zler|yenge[cçÇ]|aslan|ba[sşŞ]ak|teraz[ıiİ]|akrep|yay|o[gğĞ]lak|kova|bal[ıiİ]k)/Si) { 
   msg # Hatali burc adı!
   msg # BURC:4 koç boğa ikizler yengeç aslan başak terazi akrep yay oğlak kova balık
  }
  else {
   var %:b = $replace($lower($strip($2)),ç,c,ğ,g,ş,s,ı,i), %:r $+($ctime,$r(100,9999999))
   msg # $+(,$strip($2),) burç bilgileri alınıyor..    
   sockopen $+(burc,%:r) www.astroloji.org 80
   sockmark $+(burc,%:r) $+(%:b,¿,#) 
  }
 }
}
alias _tt return $replace($1-,ö,ö,ü,ü,ç,ç,Ä°,İ,…,..,’,',Å,Ş)
alias __t { return $replace($1-,ü,ü,ö,ö,ü,ü,_,$chr(32),ý,ı,ü,ü,ð,ğ,þ,ş,ö,Ö,Ý,İ,ç,ç,Ü,Ü,Ö,Ö,Ç,Ç,Þ,Ş,ÿ,$chr(160),é,é,-,$chr(32),ÿ,-,",-,ü,ü,ç,ç,ı,ı,ş,ş,ı,ı,ğ,ğ) }
on *:sockopen:burc*:{ 
 if ($sockerr) { msg $token($sock($sockname).mark,2,191) Sorgulanan siteye erişim bulunmamaktadır..(4ERROR) | .sockclose $sockname | return }
 sockwrite -nt $sockname GET $+(/yildizfali/,$token($sock($sockname).mark,1,191),.asp) HTTP/1.1 
 sockwrite -nt $sockname Host: $sock($sockname).addr
 sockwrite -nt $sockname Connection: keep-alive
 sockwrite -nt $sockname Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
 sockwrite -nt $sockname Upgrade-Insecure-Requests: 1
 sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.155 Safari/537.36
 sockwrite -nt $sockname Accept-Language: tr-TR,tr;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4
 sockwrite -nt $sockname $crlf
}
on *:sockread:burc*:{ 
 var %:burc | sockread %:burc | tokenize 32 %:burc
 if $regex($1-,/<b><strong>\&nbsp\;(.+)<\/strong><\/b>/i) {
  msg $token($sock($sockname).mark,2,191) 12_______________"4 $upper($token($sock($sockname).mark,1,191)) 10 ( $+ $__t($_tt($token($token($regml(1),2,40),1,41))) $+ ) 12"_______________ 
 }
 elseif $regex($1-,/<p align=\"left\">/i) { inc %:boks }
 elseif $regex($1-,/&nbsp;(.+)/) && %:boks == 2 {
  var %m $remove($_tt($__t($regml(1))),</td>)
  msg $token($sock($sockname).mark,2,191) $+(5, $+($chr(32),$token(%m,1,46),$chr(46)))
  msg $token($sock($sockname).mark,2,191) $+(5, $+($token(%m,2,46),$chr(46)))
  $iif($token(%m,3,46),msg $token($sock($sockname).mark,2,191) $+(5, $token(%m,3,46),$chr(46)))
  $iif($token(%m,4,46),msg $token($sock($sockname).mark,2,191) $+(5, $token(%m,4,46),$chr(46)))
  $iif($token(%m,5,46),msg $token($sock($sockname).mark,2,191) $+(5, $token(%m,5,46),$chr(46)))
  $iif($token(%m,6,46),msg $token($sock($sockname).mark,2,191) $+(5, $token(%m,6,46),$chr(46)))
  $iif($token(%m,7,46),msg $token($sock($sockname).mark,2,191) $+(5, $token(%m,7,46),$chr(46)))
  $iif($token(%m,8-,46),msg $token($sock($sockname).mark,2,191) $+(5, $token(%m,8-,46),$chr(46)))
  msg $token($sock($sockname).mark,2,191) 12________________________________________________________
  unset %:boks
  sockclose $sockname
 }
}