Sunucularda oper ve yukarısında görev yapan arkadaşların statusten noticeleri tek tek ayırmasına artık gerek kalmadı Aşağıda ki kodu remote kısmına ekleyerek hepsini ayrı pencerelerde görebilirsiniz.

PHP- Kodu:
alias oflags {
  if $
=== return IRC Operatör
  
if $=== return Local Operatör
  
if $== return Technical Administrator
  
if $=== return Server Administrator
  
if $=== return Services Administrator
  
if $== return Network Administrator
}

on ^1:SNOTICE:*:{
  if (
whois isin $1-) {
    if (
$window(@Whois) == $null) { window -ne @Whois }
    echo 
12 -@Whois $1- | halt
  
}
  if (
his/her isin $1-) || (Failed isin $1-) || (Denied isin $1-) || (tkl isin $1-) || (Qisin $1-) || (used isin $1-) || (OperOverride isin $1-) || (Mismatchisin $1-) || (GECOS isin $1-) || (warning isin $1-) {
    if (
$window(@Opers) == $null) { window -ne @Opers }
    echo 
12 -@Opers $1- | halt
  
}
  if (
Locops isin $1-) || (activated isin $1-) {
    if (
$window(@UyarI) == $null) { window -ne @UyarI }
    echo 
12 -@UyarI $1- | halt
  
}
  if (
added isin $1-) || (Received isin $1-) {
    if (
$window(@XLine) == $null) { window -ne @XLine }
    echo 
12 -@XLine $1- | halt
  
}
  if (
removed isin $1-) {
    if (
$window(@XLine) == $null) { window -ne @XLine }
    echo 
-@XLine $1- | halt
  
}
  if (
banned isin $1-) {
    if (
$window(@Giris/Cikis) == $null) { window -ne @Giris/Cikis }
    echo 
12 -@Giris/Cikis $1- | halt
  
}
  if (
Connecting isin $1-) {
    if (
$window(@Giris/Cikis) == $null) { window -ne @Giris/Cikis }
    echo 
12 -@Giris/Cikis $1- | halt
  
}
  if (
exiting isin $1-) || (recvQ isin $1-) {
    if (
$window(@Giris/Cikis) == $null) { window -ne @Giris/Cikis }
    echo 
-@Giris/Cikis $1- | halt
  
}
  if (
Forbidding isin $1-) || (Q:lined isin $1-) {
    if (
$window(@Q-Lined) == $null) { window -ne @Q-Lined }
    echo 
12 -@Q-Lined $1- | halt
  
}
  if (
Expiring isin $1-) {
    if (
$window(@XLine) == $null) { window -ne @XLine }
    echo 
12 -@XLine $1- | halt
  
}
  if ([
Spamfilterisin $1-) {
    if (
$window(@Spam) == $null) { window -ne @Spam }
    echo 
12 -@Spam $1-
    
halt
  
}
  if (
is now isin $1-) {
    if (
$window(@Opers) == $null) { window -ne @Opers }
    echo -
@Opers $+(4,$1) $+(12,$35ID'ini Kullanarak Oper Oldu :12 $oflags($remove($right($1-,3),$chr(40),$chr(41))))
    halt
  }