[crayon-a6ae59a2189345389939 inline="true" ]alias -l _buser { .guser blacklist $1 3 }
alias -l _rbuser { .ruser blacklist $1 3 }
alias -l _luser { dialog -m dusmanlist dusmanlist }
alias -l _blist {
did -r dusmanlist 11
var %_btotal = $ulist(*,blacklist,0) , %_b = 0
while (%_b < %_btotal) {
inc %_b
did -a dusmanlist 11 $ulist(*,blacklist,%_b)
}
}
alias dusman { /dialog -m dusmanlist dusmanlist }
dialog dusmanlist {
title "Falan Filan - Düşman Listesi"
size -1 -1 106 117
option dbu
combo 11, 6 19 94 50, extsel sort autohs autovs
text " Eklediğiniz nickler Gline yiyecektir. Buna Göre Ekleyeceğiniz nicklere dikkat edin", 2, 6 4 95 15
box "", 3, 3 0 101 96
edit "", 12, 6 69 94 10 , read autohs
button "Ekle", 20, 7 81 40 12 , default
button "Sil", 30, 58 81 40 12 , default
box "", 7, 3 94 101 21
button "Pencereyi Kapat", 8, 17 100 73 12, ok
}

on *:dialog:dusmanlist:init:*: {
_blist
}

on *:dialog:dusmanlist:sclick:*: {
if ($did == 20) {
if ($did(11).text != $null && $level($did(11).text) != blacklist) {
var %_badd = $did(11).text
.auser blacklist %_badd
_blist
did -o $dname 12 1 %_badd Kara Listeye Alındı...
}
}
if ($did == 30) {
if ($did(11).text != $null && $level($did(11).text) == blacklist) {
var %_brem = $did(11).text
.ruser blacklist %_brem
_blist
did -o $dname 12 1 %_brem Kara Listeden Silindi...
}
}
}

on @blacklist:join:#: {
.gline $nick 15m Uzaklastırıldınız | .echo $nick 0,1 Kötü Nick / Düşman Listesinden ötürü Serverden Atıldı.  %Logo1
}