Kod:
on *:input:*:{
  if !$regex($1-,/^(!|\/|\.)/) && (!$inpaste) && (!$ctrlenter) && $1- != $null {
    if ($window($active).type == channel) { msg $active $regsubex($1-,/(\S+)/g,$iif(\1 ison #,$+($chr(31),\1$chr(31)),$+($chr(3),15,$str($left(\1,1),1),$+($chr(3),14,$str($left(\1,1),1),$+($chr(3),01),\1,$+($chr(3),14,$str($right(\1,1),1),$+($chr(3),15,$str($right(\1,1),1),$chr(3),)))))) | halt }
    if ($window($active).type == query) { msg $active $regsubex($1-,/(\S+)/g,$iif(\1 == $active,$+($chr(31),\1$chr(31)),$+($chr(3),15,$str($left(\1,1),1),$+($chr(3),14,$str($left(\1,1),1),$+($chr(3),01),\1,$+($chr(3),14,$str($right(\1,1),1),$+($chr(3),15,$str($right(\1,1),1),$chr(3),)))))) | halt }
  }
}
Selamlar adından da anlaşılacağı gibi yazı tipi her kelimenin ön ve sondaki harfleri 3'er kez tekrarlayarak bir gölge görünümünü sağlıyor. Kanalda bulunan nicklerin altı çizili ve sabit kalıyor.