User Uyarı (Helper Kod)
Help kanalına sadece prefixsiz kullanıcı '' user '' girişinde özelimize uyarı veren bir kod.


on !*:join:#Help: .timer $+ $nick 1 1 kontrl $nick
alias -l kontrl if ($count($nick(#help,$1).pnick,%,@,&,~) == 0) { .msg $me $1 nicki #Help kanalına giriş yaptı. $date - $time }