Giriş: Nick ([email protected])
Part: Nick ([email protected])
Çıktı: Nick ([email protected])

Kod remoteye eklenilirken aşağıdak işlemlere göre eklenilmesi önerilir.
mIRC açıkken “ALT+R” yapın
Çıkan mirc remote panelinin sol üst köşesinde “Dosya(File)” var. Ona tıklayıp,
Çıkan sekmelerden “Yeni(New)” kısmını tıklayın. Çıkan boş mirc remote sayfasına aşağıdaki kod aynen kopyalayıp tamam deyiniz.
-

PHP- Kodu:
#IPGoster on
on *:snotice:*: {
  if (
Client connecting isin $1-) {
    if (!
$hget(Giris)) { hmake giris 100 }
    
hadd Giris $$10
  
}
  if (
Client exiting isin $1-) {
    if !
$hget(Giris,$6) { hadd Giris $$}
  }
}
on ^*!:Join:#: {
  
haltdef
  
if ($hget(Giris,$nick)) { echo $chan $+($chr(3),$color(join)) $timestamp *** Giriş$nick $hget(Giris,$nick) }
  elseif (!
$hget(Giris,$nick)) { set -u3 %gnick $nick set -u3 %gchan $chan giris | .timer 1 1 .userip $nick }
}


on ^*:quit: {
  
haltdef
  
var %1, %$comchan($nick,0)
  while (%
<= %t) {
    echo 
$comchan($nick,%i) $+($chr(3),$color(quit)) $timestamp *** IRC’den Çıktı$nick $hget(Giris,$nick)
    
inc %i
  
}
  
hdel Giris $nick
}

raw 340:*: {
  
haltdef
  hadd Giris $gettok
($2,1,61) $+($chr(40),$gettok($2,2,43),$chr(41))
}

on ^*!:Part:#: {
  
haltdef
  
if ($hget(Giris,$nick)) { echo $chan $+($chr(3),$color(part)) $timestamp *** Ayrıldı$nick $hget(Giris,$nick) }
  elseif (!
$hget(Giris,$nick)) { set -u5 %pnick $nick set -%pchan $chan cikis | .timer 1 1 .userip $nick }
}

alias giris { echo %gchan %gnick $hget(Giris,%gnick) }
alias cikis { echo %pchan %pnick $hget(Giris,%pnick) }
#IPGoster End

on *:Exit: { disable #IPGoster }

raw 381:*: { enable #IPGoster }