PHP- Kodu:
!(+/-)(b|o|a|v|q|hNick1 Nick2 Nick3 – şeklinde birden fazla kişiye mode uygulayabilmenizi sağlar.

Kod:
!-
o-h+b+v Ezgi S-Bot Ezgi Mudin
Sonuç
:
Mudin sets mode: -oh+bv Ezgi S-Bot Ezgi!*@* Mudin
Kod
:
on *:input:#:{
if $regex($left($1,1),\!) {
if 
$regex($gettok($1,1,33),(\-|\+)) {
haltdef
var %rt 1
while %rt <= $gettok($2-,0,32) {
var %
ekle $addtok(%ekle,$gettok($1,1,33),32)
inc %rt
}
mode $active $+($gettok($1,1,33),$remove(%ekle,$chr(32))) $2-
}
}