Kod:
 dialog memodlg {
 title "Memo Mesaj Servisi"
 size -1 -1 258 223
 option dbu
 edit "", 2, 2 14 254 39, read multi return vsbar
 edit "", 6, 2 68 254 67, read multi return vsbar
 button "Bütün Mesajlarımı Sil", 7, 137 140 119 12
 text " Kime", 10, 1 155 23 8
 edit "", 11, 22 154 234 10
 text "Mesaj", 12, 1 166 23 8
 edit "", 13, 22 165 234 39, multi return
 button "Gönder", 14, 22 206 83 14
 button "Temizle", 15, 108 206 54 14
 button "« « KAPAT » »", 16, 164 206 92 14, cancel
 box "", 4, 2 137 133 14
 text "Aşşağıdan Mesaj Gönderebilirsiniz", 5, 4 142 128 7
 text "      Mesaj Kutunuz", 3, 66 56 106 8
 text "      Son Gelen Mesajınız", 1, 60 4 109 8
 box "", 8, 2 0 254 13
 box "", 9, 2 52 254 14
}
alias memodlg { unset %ifmemo %rmemo %lastmid %lastmnick %lastmdt | if (!$dialog(memodlg)) dialog -m memodlg memodlg }
on *:dialog:memodlg:init:*: {
 set %lastmemo ok
 set %hatavar ok
 /.msg memoserv read last
 mdx MarkDialog $dname
 mdx SetDialog $dname bgcolor $rgb(237,241,219)
 mdx SetFont $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 +b Turkish 13 950 Verdana
 mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 textbg $rgb(237,241,219)
 mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 background $rgb(237,241,219)
 mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 text $rgb(0,0,0)
 mdx SetColor $dname 11,13,10,12 background $rgb(237,241,219)
 mdx SetColor $dname 11,13,12,10 textbg $rgb(237,241,219)
 mdx SetFont $dname 11,13,12,10,14,15,16 13 950 Verdana
 mdx SetColor $dname 1,3,5,10,12l text $rgb(199,92,2)
}
on *:dialog:memodlg:sclick:*: {
 if ($did == 15) did -r $dname 11,13
 if ($did == 14) {
  if ($did(11)) && ($did(13)) {
   unset %rmemo
   set %hatavar ok
   set %lastmemo ok
   var %i = 1
   while (%i <= $did(13).lines) { set %memomsg %memomsg $+ $chr(32) $+ $did(13,%i) | inc %i }
   .msg memoserv send $did(11) %memomsg
   unset %memomsg
   did -r $dname 11,13
  } 
 }
 if ($did == 7) {
  if (%lastmid) {
   if ($input(Tüm mesajlarını silmek istiyor musunuz?,nwud) == $true) {
    unset %rmemo %lastmid
    set %hatavar ok
    did -r $dname 6,2
    did -a $dname 6 Tüm mesajlarınız silindi
    .msg memoserv del all
   }
  }
  else return $input(Herhangi bir mesajınız zaten bulunmuyor!,iuo)
 }
}

on ^*:notice:*:*: {
 haltdef
 if ($nick == memoserv) {
  if (%lastmemo) {
   ;Son mesaj numarasını aldık..
   if ($2 isnum) {
    set %lastmid $2
    set %lastmnick $strip($6)
    set %lastmdt $8-10
   }
   elseif (*MESAJI:* iswm $1) {
    if ($dialog(memodlg)) {
     unset %hatavar
     did -a memodlg 2 Gönderen: %lastmnick $+ $crlf     
     did -a memodlg 2 Mesaj: $2-
     unset %lastmemo %lastmnick %lastmdt
     set %ifmemo ok
     /.msg memoserv list
    }
   }
   elseif (%hatavar) {
    if ($dialog(memodlg)) {     
     if (*Mesaj Yok.* iswm $1-) did -ra memodlg 6 Mesaj Yok 
     if (*Mesaj Yok.* iswm $1-) did -ra memodlg 2 Mesaj Yok 
     elseif (*Notunuz* iswm $1-) && (*Gonderilmistir..* iswm $1-) did -ra memodlg 13 Mesajınız Gonderilmistir 
     elseif (*Kayitli bir Nick Degil.* iswm $1-) did -ra memodlg 13 Mesaj göndermeye calistiginiz Nick kayitli değil 
     elseif (*Nick'iniz kayitli degil.* iswm $1-) did -ra memodlg 6 Nickiniz Kayitli Degil !!! Nickinizi Kayıt Edin..
     elseif (*Notunuz iletilmedi.Lutfen 4 dakika* iswm $1-) did -ra memodlg 6 Mesaj gondermek icin 4 dakika bekleyin 
    }
   }
  }
  elseif (%ifmemo) {
   if ($1 == *) {
    if ($2 isnum) { if ($2 == %lastmid) { set %rmemo ok | unset %ifmemo } | /.msg memoserv read $2 } 
   }
   elseif ($1 isnum) { if ($1 == %lastmid) { set %rmemo ok | unset %ifmemo } | /.msg memoserv read $1 }
  }
  elseif (%rmemo) {
   if ($dialog(memodlg)) {
    if ($strip($2) isnum) { 
     set %mnick $strip($6) | set %rdate $remove($8-11,$chr(40)) 
     set %rdate $remove(%rdate,$right(%rdate,4))
     set %rdate $remove($replace(%rdate,$gettok(%rdate,3,32),Saat: $gettok(%rdate,3,32)),$gettok(%rdate,3,58))
     set %rdate $left(%rdate,$calc($len(%rdate) - 1))
    }
    else {
     ; set %rmsg $1-
     did -a memodlg 6 Gönderen: %mnick $+ $chr(9) $+ Tarih: %rdate $+ $crlf
     did -a memodlg 6 Mesaj: $2- $+ $crlf $+ ___________________________________________________________ $+ $crlf
    }
   }
  }
 }
}