Helperlar-HelpSop/HelpMaster'lar arasi iletisim icin Memo'nun disinda bir alternatif olmasi icin ufak bir kod..

Komutlar


!haber ekle Mesaj : Haber eklemenizi sağlar.
!haber list : Haberleri listeler.
!haber sil numara : Belirttiğiniz haberi siler. (Op ve üzeri kullanabilir)
Kod:
on *:text:!haber*:#:{
 if $2 == ekle {
  write haberler.txt numarali haber $nick tarafindan eklendi: " $+ $3- $+ " $+(,$chr(40),$date,$chr(41),) 
  msg # Haber basariyla eklendi. !haber list yazarak haberleri listeleyebilirsiniz.
 }
 if $2 == sil {
  if $nick isop $chan {
   if !$3 {
    msg # Haber silmek icin numara belirtmelisiniz.
    halt
   }
   else {
    write $+(,-dl,$3,) haberler.txt
    msg # $3 numarali haber silindi.
   }
  }
  else {
   msg # Haberleri sadece yoneticiler silebilir.
   halt
  }
 }
 if $2 == list {
  if $lines(haberler.txt) = 0 { msg # Haber bulunamadi. | halt }
  msg # Haberler listeleniyor.
  var %massacre 1
  while (%massacre <= $lines(haberler.txt)) {
   msg # %massacre $read(haberler.txt,%massacre)
   inc %massacre
  }
 }
}