mIRC versiyonun 6.2 üstünden sonra /toolbar komutu ile mIRC toolbarını modifiye ve kendinize göre dizayn edebilirsiniz.

Yani 6.2, 6.21, 6.3 versiyonlarında ve son mIRC versiyonu olan 6.31 versiyonunda bu komutu kullanabiliriz.

Bu /toolbar komutu ile modifiye, dll olmaksızın direkt mIRC’in kendisine ait bir özelliktir.

Şimdi bu toolbar komutunda kullandığımız parametreleri tek tek ve geniş bir biçimde açıklayacağiz.


-a parametresi = Button eklemek için kullanılır.

Örnek: /toolbar -a Website “Website” website.ico “/url http://İnternet Sayfamız”

İlk Web site yazısı o buttonun adı
İkinci “Website” yazısı o Buttona gelince çıkan gölge yazısı (tooltipi yani baloncuk yazısıdır.) Eğer ” ” işaretleri içerisinde o yazıyı yazmazsanız İlk kelimeden sonrasını kabul etmeyecektir.
Mesela; Website Sayfamız yazdığınızda sadece Website yazısını kabul eder. Ama “Website Sayfamız” şeklinde kullanırsak bu yazıyı tamamen kabul eder.
website.ico o buttonda kullanacağınız icon veya resim dosyasıdır. Kullanılacak resim dosyası formatları ise şunlardır: png, jpg, bmp ve gif uzantısı. Ayrıca kullanacağınız resim dosyasının büyüklükleri en az 16×16, en çok 256×256 boyutlarda olması gerekmektedir.
“/url http://İnternet Sayfamız” yazısı ise o buttona tıkladığınızda çalışacak komuttur. Orada ” ” içerisinde o komutu almak zorundasınız. Yoksa sorun çıkartır.

Mesela oraya şu komutlarıda ekleyebilirsiniz
“/echo Merhaba Arkadaşlar”
“/internetdialogu”

——————————————————————————————–
-d parametresi = Buton silmek için kullanılır.

Örnek: /toolbar -d Website

——————————————————————————————–
-m parametresi = Button taşımak için kullanılır.

Mesela siz toolbarınıza 8 button eklediniz. Bunları sırasının dizilimini bu komutla rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz.

Örnek: Toolbarınızda radio buttonu 7.ci sırada. Siz onu 6.cı sıraya almak istiyorsunuz. O zaman şu komutu uygulayarak taşıma işlemini yapabilirsiniz:

/toolbar -m 6 radio

Radio buttonunu toolbar sıralamasında 6.ci button olarak artık belirledik.

——————————————————————————————–
-i parametresi = Bu parametre tek başına kullanıldığında toolbar buttonlarının içerisine yerleştirebiliyorsunuz. Yani normal mirc toolbarınıza dokunmadan varolan buttonlara ekleme yapabiliyorsunuz. Bu eklemeyi yaparken varolan iconları ve separatörleri (yukarıdan aşağıya inen yan çizgi) de sayarak hangi sırada koyacağımızı numarayla belirliyoruz.

Örnek: /toolbar -iz1 5 Website “Website” website.ico “/url http://İnternet Sayfamız”

komutunu kullandığımızda 5 numarasını kullandığımızda eklediğimiz button 3.sıra icon olur. 5. sıra icon olmaz. Çünkü toolbarımızda soldan illk başta saymaya kalkarsak 1. sırada separator, 2. sıra Bağlan iconu, 3. sırada separator, 4. sırada ayarlar iconu vardır. ve ondan sonrada herhangi birşey kullanılmamıştır. Bu nedenle biz onun hemen peşine radio iconu koymak istiyorsak 5 id numarası kullanmış olduk.

Burada sadece -i parametresini kullanmadım. Çünkü kullandığım icon büyüklüğü normal mirc iconu boyutunda olmasını istedim. O nedenle z1 parametresini kullandım. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi -zN parametresinde.

is parametreleri = Button sonrasında yanına çizgi şeklini (Separator) koyuyor. Yani bu parametrelerin beraber kullanılmasıyla
kullandığınız iconları kendi içerisinde gruplandırabilirsiniz. Hangi button sonrasında yukarıdan aşağıya gelen çizgiyi koymak istiyorsanız
o button adını ve ona bitişik olarakda sep yazısını ekliyoruz.

Örnek: Mesela benim toolbarımda 8 tane button var.

Bağlantı Ayarlar Korumalar Kontrol Paneli Oyunlar Araçlar Radio Website

Ayarlardan sonra ben yukarıdan aşağıya gelen çizgiyi koymak istiyorum. O zaman şu komutu uygulamam gerekir:

/toolbar -is Ayarlarsep

Not: Bu çizgiden birçok kere elbette kullanabilirsiniz.

——————————————————————————————–
-x parametresi = Bu parametre a parametresi ile button eklemede beraber kullanılırsa oluşturulan button daha geniş bir button olur.

Deneme amaçlıda bu parametre ile yapılan birde bu parametresiz yapılan buttonu karşılaştırınız.

Yani farkı anlamaz için şu ikisinin genişliğine üstüne gelerek bakarsınız.

/toolbar -a Website2 “Website” website.ico “/url http://İnternet Sayfamız”
/toolbar -ax Website “Website” website.ico “/url http://İnternet Sayfamız”

Örnek: /toolbar -ax Website “Website” website.ico “/url http://İnternet Sayfamız”

——————————————————————————————–
-kN parametresi = Bu parametreleri a parametresi ile button eklemede beraber kullanılırsa oluşturulan button check edilebilir duruma gelir.

N parametresi yerine 1 ve 0 rakamlarını da kullanabiliriz.

Örnek: /toolbar -akN Website “Website” website.ico “/url http://İnternet Sayfamız”

veya

/toolbar -ak1 Website “Website” website.ico “/url http://İnternet Sayfamız”

veya

/toolbar -ak0 Website “Website” website.ico “/url http://İnternet Sayfamız”

——————————————————————————————–
-zN parametresi = Icon boyutunu ayarlamada kullanılan parametredir.

Bu parametre ise a parametresi ile button eklemede beraber kullanılır.

Bu N parametresi yerine 3 sayı boyut değeri kullanılır.
N parametresi yerine 1 sayısı kullanılırsa icon boyutu küçük (normal mirc icon boyutunda 16×16)
2 sayısı kullanılırsa icon boyutu büyük (32×32 boyutu)
3 sayısı kullanılırsa icon dosyasının kullanılan gerçek değeri kullanılır. Yani icon dosyasının kullanılan gerçek boyutsal değerine
göre icon büyükde olabilir küçük de olabilir. Bu 3 sayısını kullanmaya gerek yok. Çünkü bu size rastgele bir seçim sunar. Ayrıca 1 ve 2
sayısal boyutsal değerleri zaten size icon boyutlarını ayarlamaktadır.

Örnek: /toolbar -az1 Website “Website” website.ico “/url http://İnternet Sayfamız” (Bu komut Website iconunun boyutunu normal mirc iconu boyutunda yani 16×16 boyutunda yapar.)

Not: Bu -zN parametresi kullanılmadan oluşturulan Button 32×32 (Büyük) boyutsal değerde olur.

——————————————————————————————–
-eb parametreleri = Bu parametreler ikisi beraber kullanıldığı zaman belirtilen Buttonu pasif (disabled) kılar. Siz o buttonu tıklayamaz veya herhangi bir işlem yapamazsınız.
Disable edilen bu button -e parametresi sadece kullanıldığında o button tekrar aktif (enabled) olur.

Örnek: /toolbar -eb Website (Bu komut Website adlı buttonu pasif kılmıştır.)
/toolbar -e Website (Bu komut Website adlı buttonu tekrar aktif kılmıştır.)

——————————————————————————————–
-wh parametreleri = Bu parametreler ikisi beraber kullanıldığı zaman belirtilen Button gizlenir. Yani Toolbar görülmez.
Gizlenen bu button sadece -w parametresi kullanılarak tekrar toolbarda gösterilir.

Örnek: /toolbar -wh Website (Bu komut Website adlı buttonu toolbarda gizlemiştir.)
/toolbar -w Website (Bu komut Website adlı buttonu tekrar görünür hale getirmiştir.)

——————————————————————————————–
-yN parametresi = Bu parametreler ile icon görünümüne transparan bir görünüm verebiliriz.

N parametresi yerine 0-255 arası rakamsal transparan değeri kullanacağız.
255 net olarak size iconu gösterir. 0 değeri size transparanı hiç göstermez. O nedenle 0 değeri kullanmanın hiçbr manası yoktur

Örnek: /toolbar -y100 Website (Bu komutla 100 sayısı ayarında Website buttonunda kullandığımız iconun transparanlığını ayarladık.)

——————————————————————————————–
-p parametresi = Daha önce oluşturulan buttondaki icon veya resim dosyasını değiştirmekte kullanırız.

Örnek: /toolbar -a Website “Website” website.ico “/url http://İnternet Sayfamız”

komutuyla Website buttonunda website.ico adlı resim dosyasını kullandık. Sonrasında biz bunu değiştirmek istiyoruz diyelim.
İşte o zaman bu parametreyi kullanarak şu komutu kullanacağız:

/toolbar -p Website yeniicon.ico

——————————————————————————————–
-t parametresi = Daha önce oluşturulan buttonun gölge yazısını (tooltip/baloncuk yazısını) değiştirmekte kullanırız.

Örnek: /toolbar -a Website “Website” website.ico “/url http://İnternet Sayfamız”

komutuyla website buttonu için “Website” gölge yazısı oluşturduk. Biz bunu daha sonra değiştirmek istiyoruz diyelim.
İşte o zaman bu parametreyi kullanarak bu gölge yazısını şu komutla değiştirebiliriz:

/toolbar -t Website “İnternet Sayfamız”

——————————————————————————————–
-r parametresi = Bu parametre eklenen tüm buttonları siler ve tekrar normal mirc buttonuna size geri döndürür. Yani toolbar button ayarlarını sıfırlar (resetler.)

Örnek: /toolbar -r

——————————————————————————————–
-c parametresi = Bu parametre mircde yer alan tüm buttonları siler (temizler.) Bu silmede gerek normal mirc buttonlarını gerekse sizin eklediğiniz buttonları tamamen siler.

Örnek: /toolbar -c

Not: Toolbar oluşturulmadan önce uygulanması tavsiye ettiğim ilk parametredir. Çünkü toolbarınızdaki tüm buttonları kaldırır ve böylece tertemiz mirc toolbarına kendi buttonlarınızı rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Görünüm olarak nasıl olduğunu böylece daha iyi değerlendirirsiniz.

——————————————————————————————–
-u parametresi = Bu parametre belirtili buttonda gerçekleşen değişiklikleri hemen güncellemenizi sağlatır.

Örnek: /toolbar -u Website

——————————————————————————————–
-fs parametresi = Bu parametre Toolbarda yaptığınız değişiklikleri toolbarını olarak kaydeder. mIRC’iniz açıldığı zaman bu ayarlar aynen geçerliliğini koruyarak mIRC’inize yüklenir.

Örnek: /toolbar -fs

——————————————————————————————–
-fd parametresi = Bu parametre toolbarını olarak kaydettiğiniz özellikleri silmenize yarar.

Örnek: /toolbar -fd

——————————————————————————————–
-fl parametresi = Bu parametre toolbarini olarak en son kaydettiğiniz özellikleri mIRC’inize tekrar yüklenmesini sağlar.
Mesela siz toolbarınızı o sıra değiştiriyorsunuz. Biraz da bozdunuz o güzelim toolbarınızı. Üzülmeyen eğer o güzelce yaptığınız toolbarınızı yüklemişseniz bu parametreyi kullanarak o en son kaydettiğiniz toolbar ayarlarını tekrar geri getirebilirsiniz.
Yada /toolbar -r komutuyla normal mirc toolbarına döndüğünüzde , /toolbar -c komutunu uygulayıp tüm toolbar buttonlarını kaldırdığınızda bu parametreyi kullandığınızda toolbarını olarak kaydettiğiniz o özelliklerin tekrar aktifleşmesini/yüklenmesini sağlarsınız.

Örnek: /toolbar -fl