PHP- Kodu:
menu status,menubar, {
.-
.
• © Özel Aç Kapat Ayari !
..
• Açık !:.enable #özelkapatlan | .echo -a 0,7 1 Özeliniz Herkese Açıldi…  %logo
..• Kapalı !:.disable #özelkapatlan | .echo -a 0,7 1 Özeliniz Herkese Kapatildi.. %logo
.-
}

#özelkapatlan off

on 1:open:?:{
if (
$nick == $mehalt
.msg $nick 15~140,7 7 Özellerim şu anda kapalıYazdığınız mesaj bana ulaşmadı.2 $date $time  %logo
close 
-m $nick
set 
%ozelnick $nick
set 
%ozelmsg $-
ozelabsolut
}
#özelkapatlan end

alias ozelabsolut //echo -a 14~2 %ozelnick 1Özelinize birşeyler yazdı. Özelleriniz kapalı durumda olduğundan mesajı size ulaştırılmadı. %logo }