Kod:
#ozelkabul on
alias ozelkabul { 
set %ozelkabul.nick $1
set %ozelkabul.address $2
set %ozelkabul.msg $3-
if ($dialog($1) != $null) { goto son }
dialog -m $1 ozelkabul
:son
}
dialog ozelkabul {
title "Ozel Konusma Istegi"
size -1 -1 164 61
option dbu
edit "", 1, 40 4 120 10, read
text "Nick :", 2, 4 7 27 8
text "Adres :", 3, 4 19 28 8
text "Mesaj :", 4, 4 31 28 8
edit "", 5, 40 18 121 10, read
edit "", 6, 40 30 121 10, read
button "Kabul ET", 7, 13 44 67 12, flat ok
button "Red ET", 8, 86 44 66 12, flat cancel
}
on *:dialog:*:init:*:{ 
if (Ozel Konusma Istegi == $dialog($dname).title ) { 
set %ozelkabul.dialog $dname
did -a $dname 1 %ozelkabul.nick
did -a $dname 5 %ozelkabul.address
did -a $dname 6 %ozelkabul.msg
} 
}
on *:dialog:*:sclick:*:{
if (Ozel Konusma Istegi == $dialog($dname).title ) { 
if ($did == 7) { 
.window -w $dname 
.msg $dname 4,8 $Nick 1,8Özel Konuşma İsteğiniz Kabul Edilmiştir.. )
.set %ozelkabul.gorusme. [ $+ [ $dname ] ] ok
}
if ($did == 8) {
.msg $dname 4,8 $dname 1,8 Üzgünüm Ama Şuanda Meşkulum.. Özel Konuşma İsteğiniz Kabul Edilmedi.. 
.ignore -pu300 $dname
.closemsg $dname
} 
}
}
on *:TEXT:*:?:{
if ($nick == $me) { goto son }
if (%ozelkabul.gorusme. [ $+ [ $nick ] ] == $null) {
.ozelkabul $nick $address($nick,2) $1-
.msg $nick 4,8 $nick 1,8Özel Programım Açık Durumda.. Lütfen Bekleyiniz.. 
.window -h $nick
:son
}
}
on *:CLOSE:?:{ 
if (%ozelkabul.gorusme. [ $+ [ $target ] ] != $null) { unset %ozelkabul.gorusme. [ $+ [ $target ] ] } 
}
#ozelkabul end