PHP- Kodu:
# Add-on u ekledikten sonra sağ tıklayıp log kanalını ayarlandıktan sonra aktif ediniz.
# Muaf port için ilgili satırı çoğaltabilirsiniz.
 
 
menu * {
  
Proxy Koruması
  
.:/.enable #ProxyKoruma | echo -a Proxy koruması açıldı..
  
.Kapat:/.disable #ProxyKoruma | echo -a Proxy koruması kapatıldı..
  
.-
  .
Log Kanalı:.set %proxylogkanali $$?="Örnek #kanal1,#kanal2" 
}
 
#ProxyKoruma off
on *:snotice:*Client connecting*:{
  ; 
alt satır kopyalanarak muaf port eklenebilir
  
if $remove($8,1,33,:) == 7000 halt }
  .
who +I $token($token($4-,2,58),1,32)
}
 
raw 352:*:{
  var %:
$+($left($md5($ticks),$r(5,20)),$6)
  
sockopen $+(proxy,%:rproxy.turkirc.org 80 
  sockmark 
$+(proxy,%:r) $+($4,¿,$6)
}
 
on *:sockopen:proxy*:{ 
  
sockwrite -nt $sockname GET $+(/?ipv4=,$token($sock($sockname).mark,1,191))  HTTP/1.1 
  sockwrite 
-nt $sockname Host$sock($sockname).addr
  sockwrite 
-nt $sockname Acceptimage/jpegapplication/x-ms-applicationimage/gifapplication/xaml+xmlimage/pjpegapplication/x-ms-xbap, */*
  sockwrite -nt $sockname Accept-Language: tr-TR
  sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)
  sockwrite -nt $sockname Connection: Keep-Alive
  sockwrite -nt $sockname $crlf
}
 
on *:sockread:proxy*:{
  if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
  var %:proxy | sockread -f %:proxy | tokenize 32 %:proxy
  ;msg %proxylogkanali -a %:proxy
  if $regex($1-,/sonuc red/i) {
    gzline $+(*@,$token($sock($sockname).mark,1,191)) +5h Proxy Yasak!
    /msg %proxylogkanali (4GİRİŞ) $token($sock($sockname).mark,1,191) numaralı IP Proxy'dir. (Nick: $token($sock($sockname).mark,2,191) $+ )
    sockclose $sockname
    return
  }
  if $regex($1-,/sonuc green/i) {
    /msg %proxylogkanali (3GİRİŞ) $token($sock($sockname).mark,1,191) numaralı IP Proxy degildir. (Nick: $token($sock($sockname).mark,2,191) $+ )
    sockclose $sockname
    return
  }
  if $regex($1-,/sonuc orange/i) {
    /msg %proxylogkanali (7GİRİŞ) $token($sock($sockname).mark,1,191) numaralı IP sorgulanamadı! (Nick: $token($sock($sockname).mark,2,191) $+ )
    sockclose $sockname
    return
  }
}
#ProxyKoruma end