on *:TEXT:*:#:{
if ($me isop $chan) {
var %i 1
while $read(reklam.txt,%i) {
if ($read(reklam.txt,%i) iswm $remove($1-,$chr(32),*,/,\,.,$chr(44),-,_,!,) { /kick $chan $nick Reklam Yapmak Yasaktır..! | /mode $chan +b $nick }
inc %i
}
}
}

Script Klasörünüzde Reklam.Txt Ye Reklam Sözcüklerini Alt Alta Yazın. Örnek ;
050
054
www
hotm
Gibi..