userip Takip kodumuz adından da anlaşıldığı gibi //userip $nick komutunu bazalınarak yapılmıştır.

Özellikleri
userip sorgusundan gelen yanıtı kayıtlarla karşılaştırıp var ise önceki nickleri hafızaya alıp gecmısı silerek yenıden yeni nickle beraber kaydedip
girilen kanallara önceki nicklleri echo ile yansıtmasıdır

kayıt esnasında tarih alınarak bulunulan ay ve gun kayıt tarihinden sonra bir ayı doldurmuş ise obilgiyi silerek ve eskı nıckler varise onlar silinip bırarada yenı veri kaydı sistemi ile kasılmaya karşı tedbir alınmıştır


kodu deneyerek öneri ve hata gibi durumları paylaşmanızı rica ederim
daha derli toplu birsekilde sizlerin yorumları neticesinde geliştirilecektir

-
PHP- Kodu:
on *:join:#: { set %nytg $nick | if $nick != $me { .timeruserip 1 1 userip $nick } }
raw 340:*: { unset %aynınıck | unset %trtr
  set 
%trih $date  set %rfe $gettok($2-,1,61) | set %iplık $gettok($gettok($2-,2,64),1-3,46) | set %cokoldu $gettok($2-,1,61$gettok($gettok($2-,2,64),1-3,46)  $server $date
  
var %ecfrsdf 1 
  
while %ecfrsdf <= $lines(d.txt) {
    if %
iplık isin $read(d.txt,%ecfrsdf) { set %aynınıck %aynınıck $gettok($read(d.txt,%ecfrsdf),1,32$gettok($read(d.txt,%ecfrsdf),5-,32) }
    if 
$len(%aynınıck) > set %aynınıck $remove(%aynınıck,%rfe)
    if %
ecfrsdf == $lines(d.txt) { .timerdfsd 1 0 fghyyy } }
    if 
$left($right($read(d.txt,%ecfrsdf),7),2) < $right($left($remove(%trih,/) ,-5),1) $+ $right($left($remove(%trih,/) ,4),1) {
    if 
$left($right($read(d.txt,1),10),2) < $right($left($remove(%trih,/) ,2),4) { bnv d.txt * $+ $right($read(d.txt,%ecfrsdf),7) $+ * } }
    
inc %ecfrsdf 
  
}
  if !
$read(d.txt,w,%cokoldu) { .timerff 1 1 write d.txt %cokoldu }

alias bnv { var %= = | while $read(d.txt,w,$2) { write $+(-dw,$2d.txt inc %= } }
alias fghyyy { var %| var %$comchan(%nytg,0) | while %<= %{ if $len(%aynınıck) > { echo $comchan(%nytg,%x4,3  %nytg 0,4Nickinin Daha önceki nickleri.4,%aynınıck  |  set %trtr %aynınıck | .timerggdsz 1 0 debn } | inc %} } 
alias debn { var %x1 | var %$lines(d.txt) | while %x1 <= %{ if (%iplık == $gettok($read(d.txt,%x1),2,32)) { bnv d.txt  * $+ $gettok($read(d.txt,%x1),2,32) $+ * }
    if (%
x1 == %t) { if !$read(d.txt,w,%cokoldu) { .timerff 1 1 write d.txt %cokoldu %trtr } }
    
inc %x1
  
}