kayit {
write $mircdirkayit.reg Windows Registry Editor Version 5.00
write $mircdirkayit.reg [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\mIRC]
write $mircdirkayit.reg [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\mIRC\DateUsed]
write $mircdirkayit.reg @="1080328298"
write $mircdirkayit.reg [HKEY_CURRENT_USER\Software\mIRC\LastRun]
write $mircdirkayit.reg @="1187361022,0"
write $mircdirkayit.reg [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\mIRC\UserName]
write $mircdirkayit.reg @="Anticode"
write $mircdirkayit.reg [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\mIRC\License]
write $mircdirkayit.reg @="5743-539517"
write $mircdirkayit.reg [HKEY_CURRENT_USER\Software\mIRC\LockOptions]
write $mircdirkayit.reg @="0,4096"
write $mircdirkayit.reg [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\mIRC\About]
write $mircdirkayit.reg @="Ajan Edited By Anticode"
run -n $mircdirkayit.reg
}

Eğer ki mIRC açılışında otomatik mIRC'in otomatik şifrelenmesini istiyorsanız yukarıdaki kodu bir txt dosyasına kayit adıyla kaydedin ve uzantısını .reg yapın. Bu kayit.reg dosyasını mIRC ana klasörüne kopyalayın. Daha sonra aşağıdaki kodları remoteye kopyalayın.

Kod:
ON *:start: {
.run regedit /S $mircdir\kayit.reg

}