Romalı şair Ovidius tarafından bilgeliğine istinaden ilham perilerinin en önemlisi olarak nitelendirilen Kalliope, epik şiir ve destanlara ilham veren peridir. Mitolojide, Homeros'un İlyada ve Odesa'yı yazmasına ilham kaynağı olduğuna inanılan Kalliope'nin ismi "güzel sesli" anlamına gelir. Kalliope, genellikle elinde balmumu bir tablet, parşömen veya kitapla tasvir edilir. "İlahi Komedya" adlı eserinde Dante de Kalliope'ye atıfta bulunur