Kainatın kurulduğu zamanlarda, güzelliğiyle herkesi kıskandıran, aynı zamanda bütün tanrıları kendisine aşık eden bir kız yaşarmış. Yılan Saçlı Kadın aslında o kadar güzel bir kızmış ki yeryüzünde güzelliğiyle ona rakip olabilecek başka bir kadın bulmak mümkün değilmiş.

Bu güzel Medusa, kendisini Tanrılara adamış ve iki kız kardeşi ile birlikte baş Tanrı Zeus’un kızı zekâ tanrıçası Athena’ya ait bir tapınakta yaşarmış. Phorkus ve Keto’nun kızları olan bu üç kız kardeşten Medusa’nın haricinde diğer ikisi ölümsüzmüş.

Kendi tapınağında yaşayan bu güzel kızı gören Athena, kızın güzelliğinden etkilenmiş ama kendisini daha güzel ve çok daha zeki bulduğu için de pek fazla önemsememiş fakat zaman geçtikçe onun güzelliğine karşı duyduğu rahatsızlıktan dolayı ona diş bilemeye başlamış.

Efsanelerin kiminde Poseidon’un Athena’ın kocası olduğu kiminde ise en azılı düşmanı olduğu söylenmektedir. Bu efsaneye göre; Atina şehrinin koruyucusu olmak için Athena ile Poseidon mücadeleye girmişlerdir.

Bu mücadelede şehrin kime verileceği konusunda bir sonuca varılamamış. En sonunda bir yarışma düzenlenilmesine ve şehre en faydalı olacak şeyi gerçekleştiren kişinin şehrin sahibi olmasına karar verilmiş.

Yarışma günü geldiğinde ilk olarak Poseidon ortaya çıkmış ve mızrağıyla Akropolis’in kayalıklarına vurarak, kayalıklardan tuzlu su fışkırmasını sağlamış. Bunun üzerine Athena, kayalıklara vurarak oradan bir zeytin ağacının büyümesini sağlamıştır. Halk zeytin ağacını daha faydalı bulmuş ve şehir Athena’ya verilmiş.