Daha çok var böyle… Saymakla bitmez. Ayrı bir yazının konusu bile olabilir bunlar. Hepsinden anlamamız gereken nedir? Bunu düşünmeyi daha çok seviyorum.

Zeus ve Hera’yı okuyup araştırdığınızda ikisinin de ciddi derecede kişiliklerinin bozuk olduğunu görürsünüz. Hera kadınların bütün kötü özelliklerini barındırırken, Zeus erkeklerin bütün kötü özelliklerini barındırır. Sevimsiz ve gürültücü ebeveynlere benzerler. Cinsellik şüphesiz o dönem için bir yaratma unsurudur.

zeus

Tanrılar da üreyerek insanları ve başka tanrıları meydana getiriyorlardı. Bu kadar çok çocuğu olan bir adam belki de onlar gözünde tek eşliliğe çok uygun bir adam olamazdı.

Karısı Hera’yı her fırsatta aldatan, ama karısından da bir o kadar korkan, cinsel arzuları ve kendi çıkarları doğrultusunda, elde etmek istediklerini her türlü yola başvurarak elde eden bencil, kibirli, sevimsiz bir tanrıdır.

Hades bile birçok yönüyle neredeyse ondan iyidir. Kız kardeşi Hera ile tuhaf bir evlilikleri vardır. Bunu Hera ile ilgili yazdığım yazıdan da okuyabilirsiniz. Zeus’un çok kahramanca tavırlar sergilediği, çok asil ve onurlu davrandığı görülmez. Görülse bile bir Tanrıya yakışacak seviyede değildir.

Eski insanların onlar için söyledikleri ve tanrılara yaklaşımları oldukça ilginçtir. Özellikle Hera ile birlikte sevgiden değil de korkudan beslenirler sanki. Zeus’un karakteri tahta oturmadan önce ve tahta oturduktan sonra bir takım değişiklikler gösterir. Acımasız, çıkarcı, entrikacı ve bencil tanrılardır.

Ancak yine üzerinde durulması gereken asıl konu eski insanların cinsellik, doğurganlık ve yaratıcılık ile kuvvetli bağlar kurmasıdır. Erkek bir tanrının olabildiğince dişi ile birlikte olup yeni şeyler yaratması onlar için normal bir düşüncedir. Sanki Hera’nın kıskançlığını eğlenceli hikayeler kurmak için üretmişlerdir.

Zeus ölümlü ya da Tanrı fark etmez hangi kadınla birlikte olursa olsun, bir yaratıcı olduğu için bu ilişkilerin ardından yeni ve önemli şeyler yaratmıştır. Mesela buna bir örnek verelim.

Zeus’un ikinci eşi adaleti simgeleyen Themis’tir demiştik. Bu birliktelikten Hora ve Moiralar meydana gelmiştir. Yani ”Disiplin, Adalet ve Barış” Yani Zeus aynı zamanda yeni kavramlar da üretiyordu.

zeus

O dönemde yaşayan insanlar dünyanın acımasız koşullarının ancak bu kişilikte, dengesiz tanrılar tarafından oluşabileceğini düşünmüş olmalılar.